objektif kararname

objektif kararname, k u r a l k a r a r n a m e
olarak da bilinir, iktisadi güçlüklerin giderilmesi
amacıyla çıkarılmış bazı yasaların Bakanlar
Kurulu’na tanıdığı olağanüstü düzenleme
yetkisine dayanarak düzenlenen kararname.
Atama ya da nakil gibi somut ve
özel durumlarla ilgili kararnamelerden farklı
olarak, nesnel durumlarla ilgili genel
kurallar koyduğu için “objektif” sıfatıyla
anılır. Bu tür kararnamelere dayanak oluşturan
en önemli yasalar, her ikisi de 1940’ta
çıkarılan Türk Parasının Kıymetini Koruma
Kanunu(*) ile Milli Korunma Kanunu’dur(*).
1982 Anayasası’nın 73. maddeyle Bakanlar
Kurulu’na tanıdığı vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülüklere ilişkin bağışıklık, istisna, indirim ve oranlarda yukarı
ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma
yetkisine dayanarak çıkarılan kararnameler
de objektif kararname niteliği taşır. Ayrıca
1932 tarihli Kaçakçılığın Men ve Takibine
Dair Kanun da ilgili bakanlıklara, uygulamaya
ilişkin olmak üzere kararnamelerle
ceza yaptırımı getirme yetkisi vermiştir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)