Obi Irmağı

Obi Irmağı, SSCB’de büyük akarsu. Orta
Asya’daki Altay Dağlarından çıkar, Sibirya’nın
batı kesimi boyunca kuzeybatı yönünde
akar ve Obi Körfezinde Kara Denizine
dökülür.
Obi Irmağının uzunluğu kaynağından (Biya
ve Katun ırmaklarının birleşme noktası)
Kara Denizindeki körfezin başına kadar
3.650 km, en büyük kolu Kara İrtiş’ten
körfezin sonuna kadar ise 5.410 km olarak
hesaplanmıştır. Öteki önemli kolları arasında
Çulım, Ket, Vah, Vasyugan, Kazım ve
Kuzey Sosya sayılabilir. Bu ırmaklar birlikte
yaklaşık 2.990.000 km2’lik bir alanı akaçlar.
Akaçlama havzasında 1.900’den fazla
akarsu yer alır.
Obi Havzasının yaklaşık yüzde 85’ini Batı
Sibirya Ovası, geri kalan bölümünü güneyde
Turgay’ın taraçalı ovalarıyla Kazakistan
SSC’nin en kuzeyindeki küçük tepeler,
güneydoğuda ise Kuznetsk Aladağları, Salair
Sıradağları, Şoria Dağları ve Altay
Dağları kaplar- Havzanın yüzey şekilleri
güneyden kuzeye doğru Sovyet topraklarının
coğrafik bir kesitini oluşturur: En
güneyde Zaysan Gölü (ozero) çevresindekurak yarı çöllük alanlar, Batı Sibirya
Ovasında tayga ormanları ve geniş bataklıklar,
kuzeyde tundra adıyla bilinen ağaçsız
geniş buzlu düzlükler yer alır.
Yıllık ortalama debisi 12.700 m3/sn olan
Obi Irmağı büyük ölçüde, eriyen mevsimlik
karlar ve yağmurlarla beslenir. Orta ve
Aşağı Obi boyunca ilkbahar-yaz taşkınları
4-5 ay kadar sürer. Irmağın tümü genellikle
kasım sonlarında donar ve yukarı çığır
ortalama 150 gün, aşağı çığır ortalama 220
gün buzlarla kaplı kalır. Sibirya’nın batı
kesiminin başlıca ulaşım yolu olan Obi,
buzsuz aylarda ithalat ve ihracat -kanalı
olarak kullanılır. Dev hidroelektrik potansiyeli
yaklaşık 250 milyar kW-sa olarak
tahmin edilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)