Obek I ve II,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Obek I ve II, astronomide, Alman asıllı
astronom Walter Baade’nin 1950’de düzenlediği,
çok sayıda yıldız ve yıldız topluluğundan
oluşan iki grup. Öbeklerde yer alan
yıldızlar yaş, kimyasal bileşim ve gökada
sistemleri içindeki konumları gibi, sahip
oldukları bazı özelliklere göre birbirlerinden
ayrılır.
Öbek I, 1-100 milyon yıldan daha genç
yıldızlardan, yıldız kümelerinden ve topluluklarından
oluşur. Bunlardan bazıları, örneğin
çok sıcak, mavi-beyaz renkli O ve B
tipi yıldızlar uç Öbek I cisimleri olarak
tanımlanır. Öbek I’in bilinen bütün üyeleri
Samanyolu Gökadası’nın ve öteki sarmal
gökadaların yakınında ve kollarında yer
alır. Bu tür yıldızlara bazı genç düzensiz
gökadalarda da (örn. Macellan Bulutu)
rastlanmıştır. Öbek I gökcisimlerinin yıldızlararası
gazdan oluştuğu sanılmaktadır; yıldızlararası
gaz bulutları çeşitli süreçlerden
geçmiş, bu arada süpernova patlamalarıyla
içerdikleri malzeme bakımından zenginleşmişlerdir.
Bunun sonucunda bu cisimler
demir, nikel ve bazı başka ağır elementler
bakımından oldukça zengin duruma gelmişlerdir.
Öbek II ise en yaşlı (y. 1-15 milyar yıl
önce) yıldızlardan ve yıldız kümelerinden
oluşur. Bu gökcisimlerinin büyük patlamadan
(big-bang) kısa bir süre sonra ortaya
çıkan gaz bulutlarından oluştuğu sanılmaktadır.
Bu yıldızlar hidrojen ve öteki hafif
elementler bakımından zengin, metaller
bakımından ise fakirdir, çünkü bu oluşum
evresinde henüz metalik elementler ortaya
çıkmamıştı. Çalgı RR değişen yıldızları ile
öteki Öbek II yıldızları sarmal gökadaların
aylalarında ve Samanyolu Gökadası sistemindeki
küresel yıldız kümelerinin arasında
yer alır. Eliptik gökadalarda da çok sayıda
Öbek II üyesi bulunur.
1970’ten sonra gerçekleştirilen gözlemler
sonucunda, bu iki öbekten herhangi birine
girmeyen çok sayıda yeni yıldız belirlenmiştir.
Yaklaşık 100 milyon – 5 milyar yıl
arasında oluşmuş bu yıldızlara Sıradan Yıldızlar
denir. Bunlar, sarmal gökadaların
kollarının arasında kalan bölgelerde yoğunlaşmıştır.
Güneş tipik bir Sıradan Yıldızdır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.