oba

oba, Oğuzların toplumsal örgütlenmesinde
aileden sonra gelen ve birbiriyle akraba
birkaç aileden oluşan küçük topluluk. Yayla
ve kışlakta konaklanılan yer ile büyük,
uzun ve bölmeli göçebe çadırı da bu adla
anılır.
Genellikle her oba bağlı olduğu aşiret ya
da boyla birlikte yaşardı. Çeşitli nedenlerle
kendi boyundan ayrılıp başka bir boya
katılan obalara da rastlanırdı.
Yerleşik yaşama geçmiş ve köyler kurmuş
Oğuzlarda ise oba mahalle anlamında kullanılmıştır.
Bu da bir köyün birkaç obadan
oluştuğu anlamına gelir. Osmanlı Döneminde
Anadolu’da yaşayan göçebe, yarı göçebe
ve yerleşik Oğuz boylarının kaç obaya
ayrıldığı, her obada ne kadar insan yaşadığı
“tahrir defterleri”nde kayıtlıdır. Bunlardan
her obanın ayrı bir adı bulunduğu ve bu
adların birçoğunun daha sonra kurulan
köylere de verildiği anlaşılmaktadı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)