Nyikalar

Nyikalar, m îj îk e n d a l a r olarak da bilinir,
Afrika’da Kuzeydoğu Bantu dilleri konuşan
topluluklar. Kenya ve Tanzanya kıyısı boyunca,
Mombasa’nın güneyinden Pangani’
ye uzanan bölgede yaşayan Digoları, Mombasa’nın
kuzeyinde yaşayan Giryamaları, iç
kesimde kıraç stepte (Svahili dilinde nyika)
yaşayan Duruma, Cibana, Rabai, Ribe,
Çonyi, Kaura ve Kambe kabilelerini kapsar.
Nyikalar arasında güçlü bir Arap etkisi
görülür. Bazıları eskiden ikinci dil olarak
kullandıkları Svahiliyi anadilleri olarak benimsemişlerdir.
Nyikaların başlıca geçim kaynağı tarımdır.
Hayvancılık özellikle Durumalarda önemlidir.
Digoların ekonomisinde balıkçılık da
önemli bir yer tutar. Çokkarılılık genel bir
durumdur ve kızlar için yüklü bir başlık
parası ödenir. Soy çizgisinin genelde babayanlı
olmasına karşın Digo, Duruma ve
Rabai kabilelerinde hem erkek, hem kadın
soyu izlenir. Temel toplumsal örgütlenme
birimi olan klanlarda erkekler sorumluluklan
belirleyen yaş gruplarına ayrılır. Nyikalann
çoğu Müslüman, bir bölümü de Hıristiyandır.
Geleneksel inançları sürdürenlerin
oranı dörtte biri bulur. Ata ruhlarına inanç
hâlâ yaygındır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)