Nyaingentanglha Dağları

Nyaingentanglha Dağları, Çince n ia n c
h in g t a n g g u l a s h a n , Wade-Giles yazımında
n ie n -c h ’ing t a n g -k u -l a s h a n , Çin’de, Tibet
Özerk Bölgesi’nin güney kesimindeki
dağ sisteminin doğu bölümünü oluşturan
sıradağ. Sistem kuzeyde Aling Dağları
(shan), güneyde Gangdisi Sıradağlan olmak
üzere ikiye ayrılır. Gangdisi Sıradağları
daha engebeli ve buzullu olmakla birlikte,
en yüksek tepesi bile (6.715 m) Alingler’
den daha alçaktır. Bu iki dağ zinciri 88.
doğu boylamının doğusunda Nyaingentanglha
Dağlarında birleşirler. Çoğu zaman
Trans-Himalaya adı verilen bu dağlar, Tibet’in
güney kesimindeki Brahmaputra
(Çince Yaluzangbu) Irmağı (Jiang) ile yüksek
platodaki göller arasında su bölümü
çizgisi oluşturur.
Sıradağın güney yamaçlan çok engebelidir;
pek çok bölgenin yüksekliği 6.000 m’yi
aşarken, Tibet’in başkenti Lhasa’nm kuzeybatısında
bazı tepelerin yüksekliği 6.900
m’yi geçer. Yamaçlarından akan sular,
Brahmaputra Irmağına dökülür. Batıya
doğru, sıradağın kuzey yamaçları Qiangtang
Havzasının güneydoğusunda kapalı bir su
toplama alanı oluşturur. Doğu uçta ise
yamaçlardan akan sular Saluen Irmağının
kaynağına dökülür; bu bölgede zengin bir
bitki örtüsü görülür. Sıradağdan geçen başlıca
yol, Yangbajing ile Heihe arasında yer
alan Shangshung Shankou adlı geçidi izler.
Geçit, anayolu Lhasa’dan kuzeye, Qaidam
(Saydam) Havzasına ve Sinkiang Uygur
Özerk Bölgesi’ne ulaştınr.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)