Nürnberg Yasaları

Nürnberg Yasaları, Adolf Hitler tarafından
hazırlanan ve Nazi Partisi’nin Nürnberg’deki
bir kongresinde onaylanan iki
düzenleme (15 Eylül 1935). Reichsbürgergesetz
(Reich Yurttaşlar Yasası) olarak bilinen
ilk düzenleme, Alman yurttaşlığı kaldırılan
Yahudileri devletin tebası konumuna
getiriyordu. Kısaca Blutschutzgeseîz (Kan
Koruma Yasası) olarak anılan Gesetz zum
Schutze des Deutschen Blutes und der
Deutschen Ehre (Alman Kanını ve Onurunu
Koruma Yasası) adlı düzenleme ise
“Alman yurttaşlarının ya da Alman kanından
olanların” Yahudilerle evlenmesini
ya da cinsel ilişkide bulunmasını yasaklıyordu.
14 Kasım 1935 tarihli ilk ek kararla
Yahudilik ölçütü Yahudi bir büyükanne ya
da büyükbabadan gelen kişileri de kapsayacak
biçimde genişletilerek Yahudilerin Alman
yurttaşı olamayacağı, oy kullanamayacağı
ve kamu görevlerinde bulunamayacağı
açıkça belirtildi. Bunu izleyen başka düzenlemelerle
Yahudilere karşı ayrımcılık daha
da pekiştirildi. Örneğin Yahudilerin 45
yaşından genç Alman uyruklu ya da Alman
kanından kadınları ev hizmetlerinde çalıştırmaları
yasaklandı. Yahudi pasaportları
kırmızı bir “J ” (Almanca Yahudi anlamına
gelen Jude’nin ilk harfi) ile damgalanmaya
başladı. Yahudiler Yahudi adları almaya
zorlandı. Yahudi cemaatlerinin yasal statüleri
28 Mart 1938 tarihli bir kararla iptal
edildi. Yahudilerin tıp mesleğini yürütmelerini
engelleyici hükümler getirildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)