Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nükleon

“Galaksi”ler, yıldızlar, gezegenler .. v.b. diğer gök cisimlerinin, “Doğum AnT’nda, ne gibi işlemlerin cereyan etmiş olabileceği, üzerinde durmuştu. Dr. Gamovv, “İlk Evren Maddesi”nin, çok kızgın bir küre biçiminde olacağını ve milyarlarca yıl önce, bu “İlk Evren Maddesi” oluşmaya başlarken, atomik elementlerin ayrı, ayrı, yapıda olduklarını varsaymıştı. 1940 yılında yazdığı “Güneşin Doğumu ve Ölümü”; 1941 yılında yazdığı “Dünyamızın Biyografyası”; 1946 yılında yazdığı “Bir .. İki .. Üç .. Sonsuz” adlı kitaplarından sonra, 1952 yılında yazdığı “Evrenin Yaratılışı” adlı kitabında da aynı konuya değinmişti. “Evrenin Yaratılışı” adlı kitabında, “İlk Evren Maddesi”nin, patlayarak dağılması anında, “Nötron”, “Proton” ve “Elektron’ların birbirlerine dönüşmesini, şöyle açıklamıştı :

“.. Büyük Dağılma işleminin ilk dakikasında, “Evrenin Isısı”, bir kaç milyar derece yükseklikte iken, bu “İlk Evren Maddesi”nin durumunu düşünmeye çalışalım. Bu temperatürde, “lsı”dan ileri gelen “hareketin kinetik enerjisi”, milyonlarca elektron volt gücünde idi. Böylesine yüksek ısı temperatürü ve milyonlarca voltluk güç etkisi ile çevreye fırlayan küçücük parçacıkların durıf-munu, modern “Atom Parçalama” makinelerinde elde edilen küçük parçalarla karşılaştırabiliriz.

O eski tarihte, “İlk Evren Maddesi”nde çekirdeğin yapısı, Proton, Nötron ve Elektronlardan oluşan “Sıcak Bir Gaz” durumunda idiv Bağımsız bir durumda olan “Nötron”lar, durağan olmadıkları için, kendiliğinden bozulmaya uğrayacakları ve böylece meydana gelecek olan “Proton” ve “Elektronların, 13 dakika içinde, Çekirdek’ten dışarıya atılacakları, bilinmektedir. Ancak “Bağımsız Nötron”lar, çok yüksek ısı ve basınç altında, “Proton” ve “Elektronlarla birlikte, çok sayıda olabilirler. Böyle bir durumda, “Dinamik Bir Denkleşme” meydana gelebilecekti. Nötronların bozulması (transmutasyon) işleminin, “n—> p + e~” biçiminde ilerleyişi, aynı anda, ters bir işlem ile “p + e” —> n” biçiminde yeni Nötronların yapılması ile giderilebilecekti. Bu çekirdek parçalarının, o en eski tarihteki birleşimine, modası geçmiş bir ismi yeniden canlandırarak “YLEM” diyoruz. Webster Dictionary’e göre, anlamı, “Elementlerin meydana gelmesinden önce varsayılan İlk Madde”dir” (4).

Prof. Dr. George Gamov/un bu satırlarından, “İlk Evren Madde”sinin patlaması anında da “Birbirlerine Zıt Partiküller” arasında, çok ilginç ilişkiler ve dönüşümler olduğunun, belirtildiğini, açıkça görmekteyiz.
meydana geldiğini ileri sürdüğü “Karşı Madde” lerden, çok daha başkaları 1956 yılında ortaya çıkıvermişti. Çünkü, 1956 yılında “Anti-Proton” ile “Anti-Nötron”, bilimsel olarak saptanmıştı. Her geçen yıl ile birlikte, yeni “Karşı Madde”lerin varolduklarının gözlenmesi, bilginleri yeni sorulara yöneltmeye başlamıştı.

— Uzay içinden gelen ışınlardan, “Karşı Madde” elementleri’nin varolduğunu gözlediğimize göre, bu “Karşı Madde”ler, “Madde” ile birlikte mi varolmuşlardır? Yoksa, “Madde”nin esası olan “Enerji”nin, bir başka görünümü müdür?..

Bu konudaki incelemelerini, “Evren ve Dönüşümleri” başlıklı kitabında belirtmeye çalışan Roland Omnes, şöyle yazmaktadır:

“.. “Madde” ile “Karşı Madde”nin, kendiliğinden ayrılması gibi, bir olgunun varlığı, bir an için kabul edilirse, “Evren”in, daha sade ve dola-yısiyle, belki de Gamovv’unkinden daha çekici bir modelini, gözönüne alma yoluna girilmiş olur. Başlangıçta, “Isı Işıması” biçiminde, “Enerji”den başka hiç bir şeyi kapsamayacak olan bir Evren sözkonusudur. “Faz Değişimi” etkisi ile, bu “Işıma”, kendiliğinden, “Ayrı Nükleon” ve “Karşı Nükleon” kümelerini, meydana getirmiş olacaktır. Ayrılma süreci, teorik olarak, ilk saniyenin, milyonda birinde başlayarak, saniyenin yüzbinde

birinde tamamlanacaktır. Bu anda hesap, küme-

 Nükleon ya da Karşı Nükleon kapsayacaklarını ve boyutun, milimetrenin binde biri olacağını gösteriyor. “Madde” ile “Karşı Madde” nin bu karmaşık birikimi, üç boyutlu Uzayda, kabataslak, bir “Labirent” biçimi gösterecektir. Burada, birbirine girmiş, üstüste ve bitişik, “Madde” ve “Karşı Madde” koridorları vardır. Bu dağılıma, karışım adı verilmektedir. İyice çalkalanmış bir yağ ve sirke karışımını düşünerek, bunu gözönüne getirebiliriz. Burada, Gamovv modeline göre gerçekleştirilen esas ilerleme, “Madde”nin, daha başlangıçta, oldukça çok küçük miktarda bulunduğunu varsaymamaktır. Tam tersine, “Madde” ile “Karşı Madde”, ısı ışımasından başlayarak, yani aslında “Enerji”den başlayarak, kendiliğinden yaratılmıştır” (5).

Karşı Madde adı verilen “Anti-Elektron”, “Anti-Proton”, “Anti-Nötron”, “Anti-Nötrino”, “Anti-Meson” .. v.b. tüm “Anti-Partiküller” ve “Anti-Atomlar”, sonuçta, bizi “Anti-Galaksiler” ve “Anti-Evren”e kadar götürmektedir. Tüm elementlerin, parçacıkların ve çekirdeklerin “Kar Şi Maddeleri” olduğuna tföre, Galaksilerin de “Karşıtları” olarak mıdır? Böyle bir durum, tüm

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...