Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nüfus ve Sosyal Hayat

H alkın hemen hepsi yerliler olan D an ’lardan meydana
gelir. Azınlıkları A lm an, Eskim o, Musevî ve göç­
men işçiler teşkil eder. N üfus yoğunluğu başşehri olan
K openhag’ın bulunduğu Sjelland adasında fazladır.
Ülkede ortalam a nüfus yoğunluğu k n ry e 115 kişidir.
Jutland yarım adası diğer m eskûn adalar içerisinde
yoğunluğu en az olanlarındandır. Y arım adanın yerle­
şim bölgeleri genellikle doğu kıyılarındaki verimli ovalar
üzerine kurulm uştur. N üfus artışı hem en hem en yok
denecek kadar azdır (binde 4). H alkın % 67’si şehirlerde,
kalanı ise köylerde yaşar. H ristiyan olan halk
Protestan m ezhebine bağlıdır. K ullanılan resmi dil
D anca olup, kendi grubunda olan diğer İskandinav dillerinden
İsveççe ve N orveççe’ye çok benzem ektedir.
Ö ğretim in devlet tarafından parasız olarak yapıldığı
ülkede okum a yazm a bilenlerin toplam nüfusa oranı %
100’dür. Edebiyat dallarından çocuk edebiyatı oldukça
gelişmiştir. H alk için deniz ulaşım ında feribot, kara
ulaşım ında ise bisiklet vazgeçilm ez araçlardandır.
H ayat standardı bakım ından A vrupa’da ikinci gelmektedir.
İki milyon insan atletizm kulüplerine kayıtlıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...