Nizamülmülk’ün Vefatı 1 4 Ekim 1092

Nizamülmülk’ün Vefatı 1 4 Ekim 1092n-iz-a-m-u-lm-u-lk-u-n-v-e-fa-ti-1-4-e-kim-1-0-9-2

1018’de Horasan’da doğan Ebu Ali el-Hasan et-Tusi Nizamülmülk, Selçuklu Devleti’nin müesseseleşme ve merkezileşmesinde önemli sayılabilecek teşebüslerde bulunan başarılı bir devlet adamıdır. İlk defa ikta sistemini geliştirmiş, “Nizamiye Medreseleri” diye anılan ilk resmi eğitim kuramlarım kurmuş ve medrese yaptıran ilk vezir olarak tarihe geçmiş, bir çok hayır eserleri bina ettirmiştir. Büyük Selçuklu devlet teşkilatı hakkında yazdığı “Siya- setname” isimli eseri yüzyıllarca okunmuş ve örnek alınmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.