Niccolo PAGANİNİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Niccolo PAGANİNİ
lıtgres’in eseri, Bayonnc müzesi, Fransa
takımından : ve yumu-nyaların da kavkısının
‘lar bakışımsız gövdeli kısmı bir buccinum’un ►layca kıvrılıp «vidala-irine eşit debidir; bun-;ıskacı hem yerleşeceği ırmak», hem de ihtiyaç ı kullanılır. Bir arada ılı (denizşakayıkı, sün-kopepod v.b.) bir buc-böylece kendilerini ta-
Dizionario di Política’nın (Siyaset Lügati) [1940] müdürü oldu. Hint-avrupa dilleri ile roman dilleri alanına yöneldi ve çok eski metinleri dilbilim ilkelerine göre açıklamağa çalıştı. İran dili konusunda etimoloji, lügat ve tarih araştırmaları yaptı, Ortaçağdan kalma İran hukuk ve edebiyat metinlerini yayımladı. Başlıca eserleri: Epica e Romanzo nel Medioevo Persiana (Ortaçağ’’ da İran Destanı ve Romanı) [1927]; Som-mario di Lingüistica Ario-Europea (Arî Avrupa Dilbilimi özeti) [1930]; Saggi (Denemeler) [1955]; Nuovi Saggi (Yeni Dene* meler) [1956]. (M)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.