Osmanlı Devleti zamânında Nevbet vuran mehter takımını temsil eden gravür
Osmanlı Devleti zamânında Nevbet vuran mehter takımını temsil eden gravür

NEVBET

NEVBET; Osmanlı Devleti zamânında sarayda ve bâzı özel yerlerde sabah, ikindi, yatsı zamanlarında çalman askerî mızıka. Buna nevbet-i sultânî de denirdi. Osmanlı Devletinin kuruluşundan îtibâren âdet olan nevbet sonraları geniş bir kadroya sâhip olan mehterhâne tarafından icrâ edilirdi. Osman Gâziden Fâtih Sultan Mehmed Hana gelinceye kadar, nevbet çalmağa başlayınca pâdişâhlar ayağa kalkar ve öylece dinlerlerdi. Fâtih Sultan Mehmed Hanın çıkardığı kânunla, ayakta dinleme kaldırıldı. Nevbet vurma esasları kânuna bağlandı. Mehter takımı hergün pâdişâhın bulunduğu yerde ikindi zamânı çalınır, sonra duâ edilerek nebvet merâsimi biterdi. Seferde ise pâdişâh meh- terhânesi, saltanat sancağı altında ikindi ezânı okunduktan sonra, otağ-ı hümâyûn önünde nevbet vurur, sonunda duâ edilirdi. Mehterler, gerek nevbet esriâsında, gerekse diğer zamanlarda şarkı çalmazlar; “Kerim Allah, Rahim Allah…” diyerek ağır adımlarla yürürlerdi. (Bkz. Mehter)

Osmanlı Devleti zamânında Nevbet vuran mehter takımını temsil eden gravür

Osmanlı Devleti zamânında Nevbet vuran mehter takımını temsil eden gravür

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*