Namımız Bütün Dünyaya Yayılmıştır!

Namımız Bütün Dünyaya Yayılmıştır!

Askerî merasim yapılarak siperlerden padişahın otağına varıncaya kadar yolun iki tarafında sıra sıra alaylar,sancaklar ve bayraklar dizilip zafer davulu çalınarak Bağdad’ın son Safevî valisi büyük ve muzaffer padişahın huzuruna çıkarılmıştır…

Osmanlı padişahı Sultan Dördüncü Murad Han 1635 yılında Revan’ı fethetmşti. Fakat İran Safevileri şehri tekrar geri almış ve buradaki halka çok büyük eziyetler etmişlerdi. Sultan Dördüncü Murad Han 1638 yılın da Bağdad seferine çıkmış ve şehri muhasara altına almıştı. Savaş büyük bir şiddetle devam ederken kale burçlarından Safcvı ordusunun enman dileyen sesleri işitildi:

“Ey Osmanlı padişahı ve halifesi! Allâh için, sizden aman diliyoruz! Bektaş Han kaleden çıkıp, şehri size teslim edecek!”

Bunun ardından Safevilerin Bağdad Valisi Bektaş Han , veziriazama bir adam gönderip “emannâme ” istedi. Akşama kadar kale teslim edilmek şartıyla istediği vesika verildi. On kişilik maiyetiyle kaleden çıkan Bektaş Han ilk önce sarazamın çadırına getirildi.  Ondan sonra Sultan Murad Han’ın emriyle askeri merasim yapılarak siperlerden padişahın otağına varıncaya kadar yolun iki tarafında sıra sıra alaylar, sancaklar ve bayraklar dizilip zafer davulu çalınarak Bağdad’ın son Safevı valisi, büyük ve muzaffer padişahın huzuruna çıkarıldı.

Savaş çadırında tahtında oturan Dördüncü Murad’nı etrafında devlet ve ordu erkânı divan durdukları sırada içeri giren Bektaş Hlan , o muhteşem manzaranın azameti içinde yer öptükten sonra ellerini kavuşturup durunca,Sultan Murad Han şöyle bir sualle söze başladı:
“Kimsin?”

Bektaş Han: “Bağdad Kalesi hâkimi Bektaş Han kulunum ; kaleyi padişahıma teslim etmeye geldim!”

“Niçin karşı koydunuz?Kaleyi önceden teslim etmeyip bizi ve kendinizi bu kadar zahmete sokup kan dökülmesine sebep oldunuz ? ”

namimiz-butun-dunyaya-yayilmistir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.