Namazla İlgili Bazı Deyimler

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

6- Salât: Namaz demektir. Çoğulu “Salâvat”dır. Salât, sözlükte dua ma- nasındadır. Din deyiminde, bildiğimiz ibadetten, erkân ve zikirlerden ibarettir. Namaz kılana, “Müsalli” denir. Bir de “Salat”, Peygamber efendimize şu şekile yapılan dua manasına da gelir: “Allahümme salil ve sellim alâ seyyidina Muhammed’in ve alâ ali seyyidina Muhammed = Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun ailesine selâmet ve rahmet ihsan buyur.” Bu salât ve selâmdan maksad, Peygamber efendimizin hem dünyada, hem de ahirette her türlü ikrama kavuşmasını istemekten ve bu vesile ile kendisine olan bağlılığımızı ve saygımızı göstermekten ibarettir.
7- Tekbir: “Allahü Ekber” demektir.
8- Kıyam: Ayakta durmaktır.
9- Kıraat: Kur’an-ı Kerim’den bir mikdar okumak demektir.
10- Rükû: Sözlükte eğilmek demektir, din deyiminde, namazdaki okuyuştan soma eğilerek baş ve sırtı düz bir şekle getirmektir.11- Kaveme: Rükû halinden doğrulup da bir defa “Sübhane Rabbiyei azim” diyecek kadar ayakta durmaktır.
12- Secde: Namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını, Yüce Allah’a saygı için yere koymaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye “secdeteyn” denir.” Sücûd” sözü de, secde etmek ve secdele manasına gelir.
13- Celse: İki secde arasında bir defa “Sübhane Rabbiyel’azim” diyecek kadar oturmaktır.
14- Ka’de: Namazda teşehhüd için, “Ettehiyyatü lillâhi”yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa, birinci oturuşa “Kade-i Ulâ = İlk Oturuş”, İkincisine de: “Kade-i Ahire = Son oturuş” denir.
15- Rek’at: Namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki: Bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekâttır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa, o namaz iki rekâtlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa, o namaz üç veya dört rekâtlı olur.
16- Şef: Çift manasında olup namazların her iki rekatına denir. Dört rekâtlı bir namazın önceki iki rekâtına “Birinci şef son iki rekâtına da “İkinci şef” denir. Üç rekâtlı bir namazın üçüncü rekâtı da, “İkinci şef’ demektir.
Namazların Nevileri ve Rekâtları
17- Namazlar, farz, vacib, sünnet ve müstahab nevilerine ayrılır. Şöyle ki: Aklı yerinde olan ve büluğ çağına eren her müslümanın günde beş defa belli vakitlerde belli rekâtlarla kılacağı namazlar, birer farzı ayndır. Cuma namazı da bu kısımdandır. Vitir ve bayram namazları birer vacibdir. Farz namazlardan önce veya sonra yahut hem önce, hem de sonra kılınan bir kısım namazlar birer sünnettir. Teravih namazı da böyledir. Diğer vakitlerde sadece Allah’ın rızası için kılınan ve nafile (tatavvu) denilen bir kısım namazlar da, ya birer sünnet veya müstahabtır. Kuşluk namazı gibi. Bütün bu namazların sahih olması için birtakım şartları ve rükünleri vardır. Bunların yerine getirilmesi de birer farzdır. Bunlar namazların farzlarını teşkil eder. Bunlardan başka, namazların birtakım vacibleri, sünnetleri ve edebleri de vardır. Namazların birtakım mekruhları ve müfsidleri de vardır. Her namazın bunlardan beri olması lâzımdır. Bunun için her müslümanın bunları bilip ona göre din görevini yerine getirmesi gerekir.
18- Namazların rekâtlarına gelince: sabah namazının iki rekât sünneti ve iki rekât farzı vardır.Öğle namazının dört rekât ilk sünneti, dört rekât farzı ve iki rekât son sünneti
vardır.
İkindi namazının dört rekât önce kılman sünneti ve dört rekât farzı vardır. Akşam namazmın üç rekât farzı ve sonra kılınan iki rekât sünneti vardır. Yatsı namazının dört rekât ilk sünneti, dört rekât farzı ve iki rekât son sünneti
vardır.
Cuma namazının dört rekât ilk sünneti, iki rekât farzı, dört rekât son sünneti, iki rekât da “vaktin sünneti” adıyla diğer bir sünneti vardır. Vitir namazı ise, üç rekâttan ibarettir. Bayram namazları ikişer rekâttır. Teravih namazı yirmi rekâttır. Diğer nafile nazalar da, en az ikişer rekâttır. Bütün bunlar sırası ile açıklanacaktır.
Namazların Farzları, Şartları, Rükünleri
19- Namazların farzları on ikidir. Bunlardan altısı, daha namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır ki, şunlardır:

1) Hadesten taharet,

2) Necasetten taharet,

3) Setr-i avret,

4) Kıbleye yönelmek,

5) Vakit,

6) Niyet.

Diğer altısı da, namazan başlangıcından itibarejı bulunması gereken farzlardır ve şunlardır:

1) İftitah (namaza girme) tekbiri,

2) Kıyam,

3) Kıraat,

4) Rükû,

5) Sücud,

6) Kaide-i ahire (son oturuş).

Bunlara da “Namazın rükünleri” denir.

Bunlar namazın aslını ve temelini teşkil ederler.
20- Yukarda sayılan on iki farzdan başka, namazda “Tadil-i Erkân”a riayet edilmesi, İmam Ebu Yusuf ile üç İmama göre, farz olduğu gibi, namazlardan kendi iradesi ile çıkmak da İmam Azam’a göre bir farzdır, buna “Huruç bisun’ihi = Kendi isteği ile çıkmak” denir. Bunlarla namazın rükünleri sekiz olmuş olur. Bunlar da sırası ile açıklanacaktır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.