Namaz

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Evet, dinin direğini yıkmak istemeyenler ve dinsiz kalmak istemeyenler, beş vakit namaza can simidi gibi sarılmalı ve namazı seve seve kılmalıdırlar.babasıyla-namaz-kılan-çocuk_559174[1]

Beş vakit namaz en büyük İlâhi emirdir ve farz-ı ayın’-dır. Farz-ı ayın demek, üzerlerine namaz farz olanların, bu namazı bizzat kendilerinin kılmaları şart demektir.

Bir toplumda yalnızca hacıların, hocaların, emeklilerin ve âile içinde eşlerden birinin namaz kılması yeterli değildir. Nitekim toplumda ve aile içinde bazılarının yediği yemekle diğerlerinin karınları doymadığı gibi..

Namazda vekâlet geçersizdir. Bir kişinin işi, gücü, görevi, makamı ve rütbesi ne olursa olsun, beş vakit namazı kendisinin kılması şarttır.

Biz görev başındayız. Bizim çalışmalarımız da ibâdettir gibi, İslâm’la bağdaşmayan, tutarsız şeytan fetvaları ile oyalanmayalım. Beş vakit namazı terk ederek, Allah’a isyan etmeyelim ve dinimizin direğini yıkmayalım.

Sevgili Peygamberimiz; “Her şeyin bir alâmeti (belirtisi) vardır, imân’ın alâmeti, namazdır.” buyurmuştur.

Namaz kılmak, imanın en açık belitisi olduğuna göre, namaz kılmamak da imansızlığın belirtisi demektir.

Beş vakit namaz , gerçekten îmanın en açık belirtisidir. Gayr-i müslimlerin (Müslüman olmayanların) yoğun olduğu yerlerde ve yabancı dış ülkelerde, namaz kılan bir kişi, açıkça ben müslümanım demekte ve îmânını fiilen kanıtlamaktadır.

Beş vakit namaz, her insana farz mıdır?

Beş vakit namazın farz olması için öncelikle insan olmak gerekli, ama yeterli değildir, insan olmanın dışında;

1 – Müslüman olmak.

2 – Akıllı olmak.

3 – Bülûğa (Erginlik çağına) ermek.

4 – Kadınlar âdet ve nifastan temizlenmiş olmak.

Bu dört konuyu biraz daha açıklığa kavuşturalım.

• 1- İslâm dinini kabul edenlere “Müslüman” denir.

İslâm dini, kıyâmete kadar gelecek olan bütün insanları ve tüm dünyayı kapsayan son İlâhî dindir. Bu nedenle, dil, renk ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesi kabul eden, kucaklayan ve kardeş yapan bir dindir.

Bir kişinin daha önceki inancı ve yaşamı ne olursa olsun, İslâm’ı kabul edenler, müslümandır, kardeştir ve aynı haklara sahiptir.

Bir kişinin müslüman olabilmesi için, anlamını bilerek, inanarak kalbi ile onaylayarak, dili ile bir defa, “Eşhedü en lâîlâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” diye kelime-i şehâdeti getirmesi yeterlidir.

Allah’tan başka hak ve gerçek ilâh (Ma’bud) olmadığına ve Hazreti Muhammed’in, Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna inanan ve müslüman olan kişi, bu İnancına bağlı kaldığı sürece müslümandır ve kesinlikle Cennet’e girecektir.

Cennet’e giriş, iki çeşittir.

Birincisi; Mahşer yerinde, ya hiç sorguya çekilmeden veya sorgulamadan sonra, Peygamberler, Sıddıklar, Şe-hidler, Evliyalar ve Salihlerle birlikte mânevi feyizler, ruhsal zevkler ve büyük coşku ile hiç azap görmeden Cennet’e girmek.

İkincisi; Mahşer yerindeki sorgulamada, sevâbı az ve günahı çok gelenler, günahları kadar yanmak üzere Ce-hennem’e atılacaklar, günahlarından arındıktan ve Cennet hayatına uyum sağlayacak duruma geldikten sonra Cennete gireceklerdir.

Allah’tan başka rabb’ler edinenler, İslâm karşıtı kişileri ve onların görüşlerini ilâhlaştırıp, putlaştıranlar ve İslâm dışı ideoloji ve sistemleri benimseyip, bunların kurbanı olanlar, inanç açısından İslâm dininden çıktıkları için, bunların Cennet’e girmeleri haramdır ve Cehennem’de sürekli kalacaklardır.

• 2- Allah’ın en büyük nimetlerinden biri olan “Akıl”, İlâhi bir lûtuftur. Yani Yüce Allah dilediği varlıklarına bu nimeti vermiştir.

İlâhi emirlere muhâtap olan, bilinçsiz hücreler, et ve kemik yığınları değil, ancak akıllardır.

Yüce Allah, Kur’an’da; “Ey akıl sahipleri..” diye akıllara hitap etmekte, emir ve yasaklarını onlara bildirmektedir.

Malı olmayan fakirlere, zekât ve hac gibi ibâdetler farz olmadığı gibi, aklı olmayanlara da namaz ve oruç gibi ibâdetler farz değildir.

Doğuştan aklı olmayanlara, sonradan aklını yitirenlere veya yaşlılık nedeniyle ağır bunama dönemine girenlere beş vakit namaz ve oruç farz değildir. Ayrıca bir gün, bir geceden (24 saatten) fazla ve altı namaz vakti kadar veya daha fazla baygın halde ve komada kalanlara da, bu hastalıkları devam ettiği sürece namaz farz olmadığından, bu hastalar sağlığa kavuştuktan sonra da bu namazları kazâ etmezler.

Eğer baygınlık ve koma hali, 24 saat (beş namaz vakti) veya daha az olursa, bu hastalar sağlığa kavuştukları zaman baygın ve koma halinde kılamadıkları namazlarını kazâ ederler.

“Aklın yolu birdir” derler, doğrudur. Çünkü en akıllı ve en bilinçli varlıklar olan ve nefsâni duyguları olmayan meleklerin arasında, hiç bir görüş ayrılığı ve görüş ayrılığından kaynaklanan tartışmalar olmaz.

insanların ve cinlerin kendi aralarındaki görüş ayrılıkları ve görüş ayrılığından kaynaklanan tartışmalar, kavgalar ve savaşlar, şehvet, öfke, ihtiras, kin ve benlik gibi nefsâni duyguların akılları devre dışı bırakmasından ileri gelen olaylardır.

Dinsiz ve dengesiz bir yaşamın kurbanı olanların ve şehvet gibi nefsâni duygularının etki ve baskısı ile akılları devre dışı kalanların, çıplaklığı savunmaları ve baş örtüsüne karşı olmaları, onların açısından doğaldır.

• 3- Bülûğ (erginlik) çağına ermeyen çocuklara beş vakit namaz farz değildir. Çocukların bülûğa ermesi, bedensel yapılarına, psikolojik duyarlılıklarına ve yaşadıkları iklim şartlarına göre farklı olabilir.

Genelde kızlar 9 yaşından ve erkekler 12 yaşından sonra bülûğa ererler.

15 yaşına gelen kız veya erkeklerde, bülûğa erme belirtileri olmasa da, bu yaştan sonra, şer’an (dînî açıdan) bülûğa ermiş olurlar.

Erkekler ilk ihtilâm olmaları ile ve kızlar, 3 günden az olmamak üzere ilk âdet kanını görmeleri ile bülûğa ermiş olurlar.

Büiûğa eren kızlara ilk âdet kanından temizlendikleri anda, beş vakit namazı kılmaları ve örtünmeleri farz olur.

Büiûğa eren, yani gece ilk defa ihtilâm (rüyada cünüp) olan erkeklere, o gecenin yatsı namazından başlamak üzere, beş vakit namaz farz olur.

Çocuklar, ana-babanın elinde İlâhi emânettir. İslâm fıtratı üzere doğan ve tertemiz bir halde ana-babaya teslim ediien yavruları, korumak, kollamak ve Allah’ın emri doğrultusunda yetiştirmek, ana-babanın üzerine farzdır.

Çocukların sağlığını korumak da ana-babanın görevidir. Özellikle gebelik ve emzirme dönemlerinde sigara, alkol ve uyuşturucu kullananlar ve çocukların yattığı kapalı odalarda sigara içenler, yavrularının sağlığına zarar verdikleri için Allah katında sorumludurlar.

Çocuğun sağ kulağına ezan ve sol kulağına kâmet okuyarak, İslâm’a uygun ve anlamı güzel olan bir isim tak-malı ve konuşacağı zaman, önce Allah demesini öğretmeli ve sık sık tekrarlamalıdır.

Yavrunun doğal gıdası, İlâhî formüle dayalı ana sütüdür. Zorunlu nedenlere dayanmadıkça ana sütünden ayrılmamalıdır.

Çünkü el değmeden, plastik ve metal kaplara girmeden, elektronik cihazlardan geçmeden, havadan etkilenmeden ve dış ısı ile besin kaybına uğramadan, taptâze ve âb-ı hayat (hayat suyu) gibi anaların göğsünden fışkıran ana sütü, doğal ve genel besleyiciliği yanında, hastalıklara karşı koruyucu özellikleri de vardır.

Helâl lokma yiyen, iyi huylu ve sağlıklı bir anneden iki yaşma kadar süt emen yavrulara, her açıdan ana sütü yeterlidir.

Yavrusunu seven, onun gerçek ve kalıcı geleceğini düşünen ve Cennet’e hazırlamak isteyen ana-babalar, yavrularını her türlü kötü ve çirkin sözlerden, günah işlenen ve özellikle belirli kanalları izlemekten, ateşten korur gibi korumalıdırlar.

Yüce Allah buyuruyor; “Ey mü’minler! Kendinizi ve ehlinizi (eş ve çocuklarınızı) yakacağı taş ve insan olan ateşten koruyun.” Tahrim-6

Çocuklar 7 yaşma yaklaşınca, namazın Önemi vurgulanmalı, namazla ilgili ön bilgilerin ve kısa surelerle, duâla-rın öğretilmesine başlanmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz; “Çocuklarınız 7 yaşına gelince, onlara namazı emredin ve 10 yaşına gelince kılmazlarsa (hafifçe) vurun.” buyuruyor.

En büyük mürşid ve en büyük eğitimci olan Peygamberimizin bu emri doğrultusunda yavrularımızı 7 yaşında namaza başlatalım. Severek, okşayarak ve bazen sevdikleri şeyleri alarak, ödüllendirerek namaza alıştıralım ve namazı sevdirmeye çalışalım.

Sünnet cemiyeti dolayssı ile bir ev sohbetinde, çocukların dini eğitimleri ve 7 yaşında namaza başlatılmaları konusunu anlatırken, ilkokul müdürü olduğunu söyleyen biri sözümü keserek aynen şunları söyledi;

“Çocukların 7 yaşında namaza başlatılmaları ve 10 yaşından sonra baskı uygulanarak namaza zorlanmaları, çocukların özgürlük haklarına, insanlık haklarına ve genel ahlâk ve hukuk kurallarına saygısızlık değil midir?”

Müdür beyin bu insancıl (!) yaklaşımlı sorusu üzerine konuyu değiştirmek zorunda kaldım ve müdür beyin içerisinde bulunduğu, yaşadığı, uyguladığı ama farkında olmadığı sistemi örnek vererek cevaplandırmaya çalıştım;

“Müdür bey! dedim. Beş yıllık (o zaman öyle idi) ilk öğretim yasalaria belirlenmiş, zorunlu ve temel bir eğitimdir.

7 ve daha yukarı yaştaki çocuklar, sabahın kör karanlığında, tatlı uykularından zorla uyandırılmakta ve sıcak yataklarından zorla kaldırılmaktadırlar.

Tatlı uykularından ve sıcak yataklarından zorla kaldırılan çoçuklar, yarı aç, yarı uykulu bir halde ve kışın soğuk günlerinde, kar, tipi, yağmur ve fırtına altında üşüyerek ve ıslanarak okula gitme zorunluğundadırlar.

Ayrıca büyük kentlerde o saatteki yoğun trafiğin arasında körebe gibi kaçarak, koşarak ve trafik canavarından kıl payı kurtularak okula gitmektedirler.

Veliler bu uygulamayı yürütme ve gerekli hallerde zor kullanma ve baskı yapma zorunluğundadırlar.”

Müdür beye dönerek, “Sayın müdür bey!” dedim.

“Doğumla, ölüm arasında sınırlı ve kısıtlı olan kısacık dünya hayatı için, çekilen bunca çileleri, sıkıntıları ve hatta ölüm tehlikelerini hoşgörü ile ve doğal karşılıyorsunuz.

Diğer yanda, Allah’ın, İslâm fıtratı (İslâmî yaşantı) üzere yarattığı yavruların, doğal yaşamlarının bir gereği olan beş vakit namazı, ana-babalarının yanı başında ve sıcacık odada kılmalarını, neden bu derece abarttığınızı ve yadırgadığınızı anlayamadım.” dedim

Müdür bey, doğrusu kendisinden hiç beklemediğim bir olgunlukla boynuma sarıldı ve benim gibi bir âcizden Özür diledi.

Sevgili din kardeşlerim!

Binbir güçlükle yetiştirmeye çalıştığımız ve üzerine titrediğimiz yavrularımızın haydut, terörist olmalarını istemi

yorsak, ilende bizieri sevmelerini, saymalarını, vatana, millete yararlı olmalarını ve en önemlisi mahşer yerinde yakalarımıza yapışıp, bizlerden davacı olmamalarını istiyorsak, çok sevdiğimiz yavrularımızı, peygamberimizin emir ve irşatları doğrultusunda yetiştirmeye çalışalım.

Münafıklar gibi önce ekmek, sonra din demeyelim ve sahâbeler gibi, her yerde, her konuda ve her zaman dîni ön plânda tutalım.

Yavrularımızı 7 yaşında namaza başlatalım. 10 yaşına geldikleri zaman daha duyarlı olalım ve başta Kur’an olmak üzere gerekli temel ve genel dînî bilgileri öğretelim.

• 4- Âdet ve nifas (lohusalık) halinde kadınlara, bu halleri devam ettiği sürece namaz farz değildir.

Ruhla sonsuzlaştırılan ve sonsuzluk âlemi için yaratılan insanların özlemlerinde ve bilinç altlarında doğal olarak ölümsüz bir yaşamın, özlemi ve isteği vardır.

Genç, sağlıklı, dinamik, sorunsuz ve hayat dolu insanlarda bu özlem ve istek daha güçlüdür.

Şeytan, Hz. Adem ile Hz. Havvâ’ya işte bu açıdan yak

nine indirildiler. Suçu önce işleyen ve eşi Adem’i suç işlemeye teşvik eden Havva, ayrıca her ay adet kanı görmekle cezalandırıldı.

Kadınlardan her ay gelen ağır kokulu, kara, kırmızı ve sarı renkli kana, adet (aybaşı) kanı denir.

Adet kanı 3 günden az ve 10 günden fazla olmaz.

Aşağıdaki kanlar, âdet ve nifas kanı olmayıp, burundan ve kesilen parmaktan gelen kanlar gibi yalnızca abdesti bozarlar.

İstihâze adı verilen bu kanlar, namaza, oruca, Kur’an okumaya engel olmadığı gibi, hanımların eşleri ile münâsebette bulunmalarına da engel olmazlar.

3 günden az gelip kesilen kanlar.

Âdet günlerinde, 10 günden fazla gelen kanlar.

İki adet arasında, 15 gün geçmeden önce gelen kanlar.

9 yaşından küçük kızlardan gelen kanlar.

Adetten kesilmiş kadınlardan gelen kanlar.

Gebe kadınlardan gelen kanlar.

Doğumdan sonra 40 günden fazla gelen kanlar.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.