Namaz İle Kocasını Yola Getiken Kadın

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Namaz İle Kocasını Yola Getiken Kadın

 

Beş vakit namazım kilan bir müslüman hanım,
serhoş bir adamla evlenir. Kader bu ya!..
Her gün kocası kafayı çeker çbker öyle gelir evine…
Hiç ayık olarak evine geldiği vâki değildir adamın.

Son derece dinine düşkün olan genç Dindâr müslüman
hanım, beş vakit namazlarının arkasından kocasının
islâh olması ve zıkkımın kökü içki denen belâyı
bırakması için Allah’a duâ edip gözyaşları dökerek
yalvarır.
Günler, aylar geçmekte. Kadın kocasına olan vazifesini
dikkatle yerine getirmekte. Sarhoş koca hanımının
güzel huyundan, kendisine yaptığı hizmetlerden
son derece memnun. Fakat bir kere alışmış musibete;
karısına karşı da çok mahcup; ama bir kere alışmış!..
Müslüman hanım namazlarının arkasından devamlı
göz yaşlan döküyor, kocasının islâh olması için
hep ağlıyor…
Geceleri kocasının haberi olmadan, onu rahatsızetmeden yavaşça yatağından kalkıyor, bitişikteki odada
namaza duruyor; Namaz’dan sonra duâ ediyor:
— Ey Allahım! Huzûrunda günahkâr ellerimi açtım
Sana yalvarıyorum. Beni affet, günahlarımı bağışla
Yâ Rabbi! Sana göz yaşı dökerek yalvarıyorum.
Senin nzân; için kıldığım namazlarımın ve döktüğüm
göz yaşlarımın, sana olan sonsuz îmânımın dergâh-ı
izzetinde bir makbûliyeti varsa, senin nzâna uygun
bir ibâdet ve imânım varsa, Ey Ulu Allahım! Bunların
hatın için şu anda yatağında uyuyan kocamı da islâh
eyle, o musibet içkiden ikrahlık ve nefretlik ver de
•sana karşı günah işlemekten kurtulsun!.
Kocama hidâyet ver Yâ Rabbi! Ey Râhman ve Rahiym
olan Allahım! Duâmı kabul eyle… Diye duâ edip
gözyaşı döküyor. .
Meğer kadın bitişik odada namâz kılarken, kocası
da uyanmış, bakmış ki, yanında yatan kansı, yatakta
yok. Adam şüphelenmiş. Sarhoşluktan yeni yeni ayılmaya
başlayan koca, vay karım yanımda yok diye yavaşça
yatağından iner, sağa sola karışım aramaya başlar.
Sessizce kapının aralığından, usulca bakar ki, hanımı
seccâdenin üzerinde diz çökmüş, namâz baş örtüsü
başında, ellerini göğe, semâya açmış, ellerini
Allah’ın dîvânına kaldırm ış:
— «Ey bağışlaması bol olan Allah’ım, kocamı da
bağışla!» diyerek göz yaşlan döküyor.
Kadının Allah aşkiyle dökütüğü bu göz yaşlan,
adamın kalbinde âdeta bir îmân ışığı olup parlıyor ve
adam birden ağlamaya başlıyor ve şöyle duâ ediyor: — Ey affı, bağışlaması bol olan Rabbım! Beni affet! Şu gece yanlarında kanm benim için göz yaşı döker,
ağlarken, ben onun için kötü düşünceler düşündüm.
Hanımım benim bağışlanmamı senden yalvarırken,
ben böyle günah içinde boğulayım! Bu revâ mıdır!..
Ey Babbım! Beni bağışla. Bundan sonra söz veriyorum
ailem ile beraber sana kulluk vazifemi ben de
yapacağım. Dînimin direği olan namazımı ben de kılacağım,
Akşamlan, geceleri evimde karımla birlikte
namazlarımı kılarak evimizi nürlandırmaya ben de
katılacağım… Diyerek Allah’a söz verir hidâyete kavuşur.
Kocasının bu halini gören son derece iyi huylu,
tam bir müslüman terbiyesiyle yetişen genç müslüman
hanım sevinç göz yaşlan dökerek kocasımn boynuna
sanlır, ağlar, ağlar ve :

-— Yâ Rabbi! Sana binlerce, yüzbinlerce şükürler
olsun. Kocamı hidâyete erdirdin. Kıldığım namazları,
yaptığım duâlanmı kabul ettin. Sana binlerce şükürler
olsun Allahım, diyerek sevinç gözyaşlanyla Allah’a
hamdeder, şükreder.

İZAH VE AÇIKLAMA

Müslüman kardeşim! Dedelerimiz, «Namaz yabanda
komaz» demişlerdir, işte namaza sanlan, Allah’ın
lütfuna güvenen Müslüman hanım, evinin saadetini
temin etmiş durumdadır. Allah’dan huzûr istemiş, kocasının
ibâdet etmesiyle de huzura kavuşmuştur.
Bir müslüman için en büyük teselli kaynağı, en
büyük ümit hâzinesi dîni. îmânı, Allah’ı ve Peygamberidir.Huzursuz gönüllere huzur, ümitsiz insanlara ümit
veren dindir. Bir anda bütün varlığını kaybeden bir
musibete uğrayan bir kimseye kim ümit verebilir? Elbette
ki din ümit verebilir. İnsanlara ancak Allah yardım
edebilir. îşte bu müslüman hanım da yardımı ancak
Allah’dan istemiştir. Allah da yardım etmiştir.
Bu örnek İslâm hanımı, hem kendi ebedî saâdetini
temin etmiş, hem de kocasının mânâsına kavuşması
için yardımcı olmuştur. Kocasının mâ’nevî değerini
arttırmıştır. Kocasını Cehennemin alevli ateşinden
korumuştur. Böyle hanım bütün müslüman kardeşlerimizin
başına.. Âmin!. Ya bir de saza, caza, filimlere
götürmedin diye kocasına kafa tutan sözümona kanlar
var ya! Allah Müslümanlan onlann şerrinden, onlardan
korusun! Âmin!
İslâm tarihinde kocasını terbiye eden, kocasını ye-,
tiştiren İslâm kadınlarının sayısı pek çoktur. Bu bahtiyar
İslâm analarının, bu muhterem İslâm kadınlarının
bazılarının örnek hayat hikâyelerini bu elinizdeki
kitabta okuyacaksınız.
Aklı başmda olan bir İslâm kadım dinini, îmânını
güzelce gerektiği şekilde” öğrendikten sonra artık o bilgilenn
ışığı altında kocasına hizmet etmeğe, onun gönlünü
fethetmeğe son derece gayret göstermenin kendi
menfaatına olduğunu çok iyi bilir. Onun için elinden
gelen görevi eksiksiz yapar. Ve örnek bir İslâm kadmı
olur.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.