Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Mustafa Nûri Paşa

Mustafa Nûri Paşa

Osmanlı devlet
adamı ve târihçisi. 1824 yılında İzmir’de doğan
Mustafa Nûri Paşa, Müderris Mansûrizâde Mehmed
Efendinin oğludur. Özel olarak yetiştirilerek
Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrendi. 1845’te Bursa
vilâyet tahrîrât kâtipliğine girerek devlet hizmetlerinde
çalışmaya başladı. Bir sene sonra İstanbul’a
naklini yaptırarak memuriyet kademelerinde
yükselmeye başladı. Dîvân-ı hümâyun büyükelçiliğiyle
Deâvî Nezâretinde bulunduktan
sonra, 1872’de Sadâret Müsteşârlığına getirildi.
Daha sonra Defteri Hâkanî Emini ve Vezir pâyesiyle
1882’de Maârif Nâzın oldu. 1886’da Evkâfı
Hümâyûn Nâzın olunca, İstanbul’daki harap olmuş
pekçok câmi, mescit, türbe, medrese, sebil,
çeşme ve su yollarını tâmir ettirdi.
17 Ocak 1890 yılında vefât edince cenâzesi Süleymaniye
Câmii haziresine defnedildi.
Mustafa Nûrî Paşa, Netâ’ic ül-Vukû’ât adlı
dört ciltlik Osmanlı târihi ile tanınır. Zamânmdaki
târihlerin en kıymetlilerinden kabul edilen eserinin
muhtelif târihlerde baskıları yapılmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.