Mûcize

Hiçbir peygamber yoktur ki gönderildiği toplum tarafından ya
lanlanmamış, alaya alınmamış olsun. Allah’ın kutlu elçileri ken
dilerine ulaşan vahyi tebliğ görevlerini yerine getirirken hep itiraz
ve kınamalarla karşılaşmışlardır. Yüce Rabbimiz, elçilerini bu zor
görevi yerine getirirken desteksiz bırakmamış, onlara her türlü
yardımını göndermiştir. İşte bu yardımlardan biri de mûcizelerdir.
Mûcize, Allah’ın peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek
için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı ola
ğanüstü bir durumdur. Örneğin Hz.
Nûh’a inanmayanların tûfan ile
helâk olması, atıldığı ateşin
Hz. îbrâhim’i yakmaması,
oğlunun gömleği yüzüne
sürülünce Hz. Yâkub’un
görmeyen gözlerinin açıl
ması, Hz. Mûsâ’nm asâsı
ile denizi yarması, Hz.
Süleyman’ın karıncanın
konuşmasını anlaması, Hz.
Isâ’nın, Allah’ın izniyle, ölüleri
diriltmesi…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.