MORS ALFABESİ

10MORS ALFABESİ; Alm. Morseealphabet (n), Fr. Alphabet (m) Morse, İng. Morse alphabet, Morse code. Harf, sayı ve noktalama işâretlerinin gönderilmesinde ve alınmasında kullanılan çizgi ve noktalardan ibâret olan alfabe şekli. 1840’ta Amerikalı Samuel F.B. Morse ve yardımcısı Alfred Vail tarafından elektrikli telgraf haberleşmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Başarılı olarak 1920’ye kadar kullanılmıştır. Daha sonra aynı maksatla değişik alfabeler de ortaya atılmıştır. İlk defâ ABD’de Baltimore ve Washington arasında 1844 Mayısında kullanılmış ve ilk iletilen mesaj, İncirden yaratıcının büyüklüğünü bildiren bir cümle olmuştur. 1851 ’de Mors alfabesi standartlaştınlarak milletlerarası şekle getirilmiştir. Mors alfabesi özellikle, deniz ulaşımında, radyo, telgrafta, hareket
li vâsıtalann haberleşmesinde ve ışıkla karşılıklı haberleşmede kullanılır. Ancak, uyduların uzak mesafeler için bile ses haberleşmesini mümkün kılması, alfabenin eski önemini zayıflatmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*