Mısır Abbâsîleri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hülâgu’nun zulmünden kurtulan otuz beşinci Abbâsî halîfesi Zâhir’in oğullarından Ebü’l-Kâsım Ahmed, 1261’de Mısır’a gitti. Orada hüküm sürmekte olan Türk sultanlarından Melik Baybars tarafından halîfe tanındı. Hilâfet OsmanlIlara geçinceye kadar halîfeler bu zâtın neslinden geldi. Kâhire’deki Abbâsî halîfeleri, bâzı Müslüman hükümdarlara hü- kümdârlık menşûru gönderiyorlar, fırsat buldukları takdirde siyâsî hâdiselere de karışıyorlardı. Nitekim 1412 yılında sultan Nâsır’ın ölümü üzerine halîfe Âdil, kendisini sultan ilân etti. Ancak sultanlığı üç gün sürdü. Sultan Müeyyed Şâh tarafından makâmından indirilerek öldürüldü. Bu arada bâzı halîfeler, sultanlara cephe almaları sebebiyle azlediliyorlardı. Bu durum 1517 târihine kadar devâm etti. Nihâyet Yavuz Sultan Selîm Han’ın 1517’de Mısır’ı fethetmesinden sonra halîfe bulunan Mütevekkil, kendi arzusuyla hilâfeti bu pâdişâha teslim etti. Böylece hilâfet, Osmanlılara geçmiş oldu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.