Mimar Sinan’ın İmzasını Koyduğu Tek Eser

Mimar Sinan’ın İmzasını Koyduğu Tek Eserm-im-a-r-s-in-a-n-in-im-z-a-sin-i-k-o-y-d-u-g-u-t-e-k-e-ser

Köprünün üzerinde “Amel-i Y ûsuf b. Abdullah” ibaresinin okunduğu bir kitabe vardır ki bu,köprüyü yapan mimarın adını vermektedir. Buradan hareketle Yusuf ile Sinan isimlerinin her zaman birlikte kullanıldıklarından bunun Mimar Sinan olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar Mimar Sinan, imzasını “El-fakîr Sinan ser-mimarân-ı Hassa” şeklinde atıyor, mühründe “El-fakîrü’l-hakîr Sinan” yazıyor, başka deyimle, bunlarda Yusuf ismini kullanmıyor ise de Sâî Mustafa Çelebi’ye yazdırdığı şu manzum otobiyografisinde kendisini

Bihamdillâh fakire oldu san’ât

Cihanda bunca beytullâha hidmet

Bu tilmîz-i habîb pîr-i neccâr Kulun

Yûsuf bin Abdullah mi’mâr

Olup pîri bu fâni tekyegâmn

Yetişdim devrine dört pâdişâhın

şeklinde takdim eder. Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tuhfetü’l-Mimarîn ve Risale-i Tez- kiretü’l-Ebniye’de bu köprünün Mimar Sinan’ın eseri olduğu yazılıdır. Kitabesinde Mimar Sinan’ın adını ve imzasını taşıyan bir eseri olması itibariyle bu köprünün ayrı bir değer kazandığına şüphe yoktur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.