Mihal Gâzi’nin Müslüman Oluşu »،٢«

Mihal Gâzi’nin Müslüman Oluşu

image0013

Benim adım Mihal idi. Muhammed Mustafâ salavâtullâhi aleyhi ve selâmu- hû benim adımı Abdullah koydu. “Sen dahi Osman’la gazaya var. Senin dahi neslin ve zürriyetin âleme dola” dedi. “Nesiller boyu gazâlar edeler” dedi.

Oruç Bey Târihi’nde Mihal Gâzi’nin Müslüman oluşu ile alakalı şu hâdise anlatılır:
“Osman Gâzî sabah vakti abdest alıp namâzını kıldıktan sonra, atına binip, dilâverler, kahramanlar, bahâdırlar, alp-erenlerle birlikte yola çıktılar. Bu sırada Rûm tarafından büyük bir toz bulutu belirdi. Toz içinden ata binmiş birkaç kişi belirdi ve çıkageldi. İçlerinden birisi seçilip meydân ortasında durup olanca gücüyle bağırdı ve dedi ki: “Hiç aranızda Osmân adlı kimse var mıdır?” Gâzîler de Osmân Gâzî’yi gösterdiler.
Meğer bu kişi Bizans beylerinden Konstantin’in büyük ve namlı beylerinden imiş. Osman Gâzî’yi gördüğü gibi atından indi. Osman Gâzî’nin atının ayağına sarıldı. ‘Es-selâtü ve’s-selâmu aleyke yâ Re- sûlullâh’ diyerek ve Kelîme-i Şehâdet getirip ardından dedi ki: “Yâ Osman Gâzî! Rüyamda sizin Pey- gâmberiniz Muhammed Mustafâ’yı (aleyhi,s-selâm) gördüm. Bana geldi: “Yâ Abdellâh!” dedi ve İslâm dînini telkîn edip, Kelîme-i Şehâdet’i öğretti. Fâti- ha’yı ve sûre-i Ihlâs’ı bile öğretti. Ardından tekrar: “Yâ Abdellâh! Sabah atına bin. Filân yerde bir gâzî yiğit vardır, onun adı Osman’dır, işbu şekilli kişidir, ona var. Fî-sebîlillâh gazâya niyyet edip gazâ eder. Ve benim ak alemim onun katindadır” dedi.
Benim adım Mihal idi. Muhammed Mustafâ salavâtullâhi aleyhi ve selâmuhû benim adımı Abdullah koydu. “Sen dahi Osman’la gazâya var. Senin dahi neslin ve zürriyetin âleme dola” dedi. “Nesiller boyu gazâlar edeler, Tâ Üngürüs1″ kapısına dek Islâm dînini açalar, İslâm sancağını âşikâre edeler” buyurdu. Mihal Gâzi ise “Ve rüyamdan uyandım. Yüzümde gözümde nûr parladı.” dedi. Gelip Osman Gâzî’nin önünde Kelîme-i Şehâdet getirip Müslümân oldu. Şimdi kim zamânımızda Mihaloğulları vardır, onların nesli ve aslı o Mihal Gâzî neslindendir. Bu vak’ayı bütün büyükler gördüler. Hakk’a çok çok şükürler ettiler. Osman Gâzî’nin kayın atası Şeyh Edebâlî azîz dahi gelmişti. Cümle büyükler bu hâli gördüler. Itikad- ları dahi muhkem olup ziyâde oldu. El-hamdülillâh deyip, son demimizde bu deme yetiştik dediler.” &

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.