Mezar Taşlarında Hat Sanatı

Mezar Taşlarında Hat Sanatı
Ebced ile tarilı düşürme sanatı, mezar
taşlarından gelişmiştir. Şiirle doğrudan ilgisimezar-tarihi
bulunan bu sanat, bir bakıma ölümden sonra
yaşanmış bayatın veciz bir şifresi olarak mezar
taşlarına kazılmıştır. İstanbul mezar taşlarını
eşsiz birer kültür eserine dönüştüren ise, bat
sanatıdır. Sülüs ve ta lik battın celf şekliyle
yazılanı bu kitabeler, 18.-19. yy larda en
başarılı örneklerini veren bu sanatın somut
belgeleridirler.Mustafa Rakım battıyla
yazılnıışj Yazıcı Münif Efendinin 1227/1812
tarilıli mezar taşı b unun en başarılı örneğidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*