Anasayfa » Metalürji Sanayii
Metalürji Sanayii
Metalürji Sanayii

Metalürji Sanayii

metalurji

Metalürji Sanayii

Metalürji Sanayii

Metalürji SanayiiMetalürji sanayii, donatım eşyası ve deniz inşaatının ağır bastığı çok yönlü bir üretimle, Danimarka iktisadının temel sektörü durumuna geldi. Konservecilik, yiyecek sanayii üretiminin yüzde ’50’sini sağlayarak, ülkenin ikinci büyük sanayi kesimi durumuna yükseldi. Kimyevî üretim de, dokuma sanayii ile başabaş gitmektedir. Bir merkezden yönetime karşı beliren eğilim, Kopenhag’ın nüfuzunun kendiliğinden sınırlanması biçiminde ortaya çıktı. Yapısal bakımdan ise küçük teşebbüs, Danimarka iktisadına hâkim durumdadır: sanayi kuruluşlarının yüzde 90’ını atelyeler meydana getirir. Tarımın bugünkü «buhranlı durum»u, işletmeciliğin uygulanmasındaki zorunluklar-dan dolayı ortaya çıktı. İşletmelerin çok küçük oluşu (50 hektardan büyük olan çiftlikler, tarıma elverişli toprakların yüzde 20’sinden azdır), rekabet düzenine daha çok ayak uydurabilecek geniş çapta bir makineleşme ve uzmanlaşmayı geciktirmekte veya daha az rantabl duruma getirmektedir. Merkezde toplama meselesi, kooperatifler için de söz konusudur. Devlet her düzeyde kümelenmeden yanadır; bunu gerçekleştirmek için de, iç tüketim artışlarını sağlayan para istikrarı tedbirleri almakta, piyasayı sağlamlaştırıcı müdahalelerde bulunmaktadır.

1958 ile 1966 arasında, yılda yüzde 5,5 oranında artış gösteren millî hasılanın temelini sanayi gelişmesi meydana getirdi. Bu gelişme ülkedeki işsizlik oranının yüzde 10’-dan, yüzde 2’nin altına düşmesinde de yansır. 1961, 1962, 1964 ve 1966’da görülen enflasyonist eğilimler üretim gelişmesinin belli bir biçimde yavaşlaması ile tüketim ve buna bağlı olarak ticaret dengesi açığının artmasının sonucudur. Bu açığın, sanayideki devlet yatırımlarının çoğalmasıyle sağlanan hızlı ihracat artışı (yılda yüzde 15 oranında) ile kapatılması için araştırmalar yapılmaktadır. İlk çalışmalar istenen sonucu vermemiştir, üstelik. Ortak pazar içindeki mübadelelerin bütünüyle serbest oluşu, bugün Avrupa’nın bu kesimine yapılmakta olan ihracatın yavaşlaması (özellikle yiyecek maddeleri) tehlikesini doğurmuştur; zira bu ihracatın dörtte birinden fazlasını Batı Almanya tüketmektedir. Buna karşılık İngiliz pazarma ilgi du- I yan Danimarka’nın, 1959’da katıldığı Serbest Mübadele bölgesine yaptığı ihracatta artış görüldü. Danimarka’nın bu bölgeye olan ihracatı 1960’ta yüzde 39’4 ve 1965’te de yüzde ¿7,1’e yükseldi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.