Mescidde Bedenen Çalışanlar

Mescid yapılırken, Peygamberimizle Muhâcir ve Ensâr bütünxMüslü-manlar çalıştılar (35).

Kayalar, kerpiçler taşıyarak çalışmağa katıldılar (36).. Peygamberimiz, bir gün, kerpiç taşırken, Müslümanlardan birisi : «Yâ Resûlallâh! Onu, bana ver (ben taşıyayım!)» demişti. Peygamberimiz, ona : «Git, sen de, başkasını al, taşK Sen, Allâh’a, benden daha muhtaç değilsin!» dedi (37). Peygamberimiz, ağır kayaları yüklenir, kerpiçleri elbisesine doldurup onları göğsü darala darala taşırdı.

Taşırken de :

«Taşıdığımız şu yük ey Rabbimiz!

Hayber’in yükünden daha hayırlı, daha temiz!

Yâ Rab! Hayır, ancak Âhiret hayrı!

Muhâcirlerle Ensâr’a acı!» diyerek, Recezler söylerdi.

Bazan da, Abdullâh b. Revâha’mn :

«Yâ Rab! Ecir, Âhiret ecri!

Esirge Ensâr’ı, Muhâciri!» beyti üe diğer Müslümanların söylediği :

«Yâ Rab! Hayat, anoak Âhiret hayâtı!

Rahmetinle yarlığa Ensâr’ı, Muhâciri!»

Recezini tekrarladığı (38) ve bâzan da, Ammâr b. Yâsir’in :

«Biz Müslümanlanz, Mescidler yaparız!»

Recezinin «Mescidler» sözüne katıldığı olurdu (39).

Peygamberimiz, çalışmasını, Müslümanları coşturacak derecelere vardırırdı.

H. Ümm-ü Seleme’nin rivâyetine göre, Mescid yapılırken, kendisinin çalışmasına ihtiyaç duyulmadığı hâlde, Peygamberimiz kalkıp taş ve kerpiçlerin yanma yaklaşmış, onları, taşımak üzere elbisesine koymuştu.Peygamberimizin, böyle, ağır taşları ve kayaları taşıdığını gören Müslümanlar, Peygamberimiz çalışırken, kendilerinin boş durmaları, oturmaları doğru olmayacağını, bunun, bir dalâlet olacağım söyleyerek çalışmalarını hızlandırmışlar, Mescidin kapı söveleri ile duvarları için kaya parçaları taşımağa koyulmuşlardır (40).

(35) ibn-l ishak, ibn-l Hişam Sîre, c. 1-2, s. 496, ibn^i Sa’d – Tabakat, c. 1, s. 239, Ta-berî – Tarih, c. 2, s. 256, ibrvi Esîr – Elkâmil, c. 2, s. 52, İbıvi Seyyiıd – Uyûn, c. 1, s. 195.

(36) Diyar Bekri – Hamîs, c. 1, s. 386.

(37) Semhûdî – Vefâ, c. 1, s. 237.

(38) ibriği İshak, İbn-l Hişam – Sîre, c. 1-2, s. 496, İbıvi Sa’d – Tabakat c. 1, s. 240, 241, Buhârî – Sahih, c. 1, s. 111, c. 2. s. 266, c. 4, s. 258, ibn-l Mâce – Sünen, c. 1, s. 245, EbÛ Dâvûd – Sünen, c. 1, s. 107, Müslim – Sahih, c. 2, s. 65, Semhûdî – Vefâ, c. 1, s. 234, 240, Diyar Bekrî – Hamîs, c. 1, s. 388.

(39) ibn-4 Sa’d – Tabakat, c. 3, s. 251.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*