MESCİD-İ HARAM’IN TARİH OLAN MİNARELERİ

MESCİD-İ HARAM’IN TARİH OLAN MİNARELERİ

İslam dünyasında minarenin ilk defa Emeviler devrinde cami ve mescidere inşa edildiği bilinse de, Mescid-i Haram’a bu dönemde minare yapıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Abbasiler ve Memlûkler devrinde Harem-i Şerifin minarelerinin sayısı beşe; Osmanlı devrinde de tavaf sayısıyla eşitlenerek yediye çıkarılmıştır. Minareler şu isimleri taşıyordu: Bâbü’l’Umre, Bâbü’s-Selâm, Bâbü Ali, Bâbü’l-Vedâ, Bâbü’z’ Ziyâde, Sultan Kayıtbay Minaresi, Süleymâniye Minaresi.

Yedi tarihî minare, Osmanlılarm son devrine kadar çeşitli tamir ve tezyin çalışmalarıyla muhafaza edilmiştir. Osmanlılardan sonra, kaldırılan minarelerin yerine tek tarzda, iki şerefeli ve köşeli olarak yenileri inşa edilmiştir. Yedi adet olan minare sayısı, 89 metre yüksekliğinde iki minarenin ilave edilmesiyle birlikte 9’a çıkmıştır. Osmanlılar devrinde uzun bir süre, Mescid-i Harâm’m etrafında bulunan yedi minarenin hepsinden günde beş vakit ezan okunurken Harem-i Şerifin başmüezzini Bâbü’l’Umre minaresinde ezana başlar, daha sonra diğer müezzinler, ona uyarak, ezan-ı Muhammedi’yi okurlardı.

MESCİD-İ HARAM'IN TARİH OLAN MİNARELERİ

1

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.