Meleklerin Özellikleri

Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır, insanlardan farklı özel
liklere sahiptirler. Yemezler, içmezler, yorulmazlar, uyumazlar.
Allah’a hiç isyan etmezler, hep itaat ederler. Asla günah işle
mezler, görevleri ne ise onu yaparlar. Onların genci, ihtiyarı;
erkeği, kadını yoktur. Melekler güzel kokuları ve güzel sözleri
severler. Müminlerle birlikte olmaktan hoşla
nırlar. Zor zamanlarda müminlere destek verir
ler, yardım ederler. Son derece güçlü ve kuvvet
lidirler. Çok hızlı hareket edebilirler. Onların
kanatları vardır. Ancak insanlar melekleri
göremedikleri için kanatlarının nasıl olduğunu
bilemezler.
(Konu ile ilgili olarak bk. En’âm 6 / 61; Nahl 16
/ 49; Enbiyâ 21 / 19,20; Mü’min 40 / 7; Müs
lim, Zühd, 60; Müsned, VI, 168.)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)