Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Meleklerin Görevleri

Meleklerin görevi Allah’a kulluk ve itaat etmektir. Bütün melekler;
• Allah’ı hamd ve teşbih ederler.
• Gece gündüz durmadan Allah’ı zikrederler.
• Allah’a secde ve rükû ederler.
• Peygamberlere salât ve selâm ederler.
• Müminlere dua ederler.
Rabbimizin özel görevler verdiği bazı melekler de vardır. Örne
ğin Cebrail, Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere bildirir. Azrâil,eceli gelenlerin canlarını alır. Mîkâil, insanların rızıklarını dü
zenler. İsrafil’in görevi kıyamet günündedir, kıyamet kopacağı
zaman birinci sûra ve sonrasında ikinci sûra üfler. Kirâmen
kâtibin melekleri, insanların sağında ve solunda bulunurlar;
sağdaki melekler iyilikleri, soldakiler ise kötülükleri kaydeder
ler. Münker ve Nekir, kabirde insanları sorgular. Mukarrebûn ve
illiyyûn melekleri ise durmaksızın Allah’ı anar. Hazene-i cennet
melekleri, cennete giren müminleri selâmlarla ve dualarla karşı
lar. Hazene-i cehennem melekleri (zebâniler) ise
cehenneme girenleri karşılar ve onların cezaları
nı uygular.
Bunlardan başka insanın kalbine doğruyu ve
gerçeği ilham eden, namaz kılanlarla birlikte
Fâtiha’nın sonunda “âmin!” diyen, her gün sabah
ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olan,
Kur’an okunurken yeryüzüne inen, Allah’ın
anıldığı ve ilmin öğrenildiği yerlere gelen, pey
gamberlere ve müminlere dua edip rahmet oku
yan melekler de vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.