Mekteb-i Mülkiye Kuruldu 12 Şubat 1859

Mekteb-i Mülkiye Kuruldu 12 Şubat 18591

Mekteb-i Mülkiye kaymakam, m üdür gibi devletin İdarî kademelerinde görev alacak, asker olmayan memur sınıfi yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur. Eğitim süresi 1867 yılında 3’e, 1868 yılında ise 4 yıla çıkarıldı. 1900 yılında, Mülkiye’nin çatısı altında İlâhiyat, Edebiyat, Riyâziyât (Matematik) ve Tabakâtü’l-Arz (Jeoloji) şubeleri açıldı. Bu düzenleme ile Mülkiye, Dârulfunûn’un bir fakültesi durumuna geldi. Sultan İkinci Abdülhamid Han, talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, Mekteb-i Mül- kiye’yi birincilikle bitireni saraya kâtip olarak alırdı. Cumhuriyet döneminde de tedrisatına devam eden okul, 1934’te Siyasal Bilgiler Okulu adını aldı. 1950 yılında fakülte hâline getirilerek Ankara Üniversitesine bağlandı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.