Medine İslâm Devletinin Medineliler İçin Koyduğa Esaslar :

 1. Bu, Peygamber Muhammed (A.S.) tarafından, Kureyşli ve Yes-rib’li Mii’min ve Müslümanlarla onlara bağlanmış ve katılmış olanlar ve onlarla birlikte savaşanlar arasında yazılan bir yazı (belge) dır.
 2. Muhkkak ki, onlar, şâir insanlardan ayrı bir toplulukturlar.
 3. Kureyş’den olan Muhâcirler, kan diyetlerini aralarında — geleneğe göre — ortaklaşa ödeyecekleri gibi, esirlerinin kurtulmalık akçelerini de — Mü’minler arasında mâ’ruf âdil esaslar dâiresinde — ortaklaşa ödeyeceklerdir.
 4. Avf oğullan da, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre — ortaklaşa ödeyeceklerdir.

Her zümre, esirlerinin kurtulmalık akçelerini de — Mü’minler arasında mâ’ruf olan âdil esaslar dâiresinde — ödeyeceklerdir.

 1. Hâris oğullan, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre — ortaklaşa ödeyeceklerdir.

Her zümre, esirlerinin kurtulmalık akçelerini de — Mü’minler arasında mâ’ruf olan âdil eSaslar dâiresinde — ödeyeceklerdir.

 1. Sâide oğullan, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre —• ortaklaşa ödeyeecklerdir.

Her zümre, esirlerinin kurtulmalık akçelerini de — Mü’minler arasında mâ’ruf olan âdil esaslar dâiresinde —- ödeyeceklerdir.

 1. Cüşem oğullan, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre — ortaklaşa ödeyeceklerdir.

Her zümre, esirlerinin kurtulmalık akçelerini de — Mü’minler arasında mâ’ruf olan âdil esaslar dâiresinde—ödeyeceklerdir.

 1. Neccâr oğullan, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre — ortaklaşa ödeyeceklerdir.

Her zümre, esirlerinin kurtulmalık akçelerini de — Mü’minler arasında mâ’ruf olan âdil esaslar dâiresinde — ödeyeceklerdir.

 1. Anır b. Avf oğullan, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre — ortaklaşa ödeyeceklerdir.
 2. Nebit oğullan, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre — ortaklaşa ödeyeceklerdir.

Her zümre, esirlerinin kurtulmalık akçelerini de — Mü’minler arasında mâ’ruf olan âdil esaslar dâiresinde — ödeyeceklerdir.

 1. E vs oğullan, öteden beri olduğu gibi, kan diyetlerini — geleneklerine göre —ortaklaşa ödeyeceklerdir.

(13) Belâzûrî – Fütûhul’böldan, c. 1. «. 10, BuhSrT • Tarlhu’l-kebîr, o. 1..Kmm : 2, s. 52.

(14) Buhflrt – Sahih, c. 2,«. 225.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*