MANTIKİ MUSTAFA EFENDİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

MANTIKİ MUSTAFA EFENDİ: Osmanlı âlimlerinden, ismi Mustafa Efendi olup, bilhassa mantık ilmindeki ihtisâsımn çokluğu sebebiyle, Mantıkî diye nisbet edilmiş ve Mantıkî Mustafa Efendi diye tanınmıştır. Rumeli’de Manastır dvânndaki Filorine bel- desindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1244 (m. 1828) senesinde vefât etti. Zamâmmn usûlüne göre çeşitli âlimlerden ders alarak yetişen Mantıkî Mustafa Efendi, memleketinde ilim neşrederek, kitap yazarak ve talebe okutarak hayâtım geçirdi.

Hiç biri basılmamış olan eserlerinden bazılarımn isimleri şöyledir

1- Şerhu Şifâ-i şerif Dört dit üzere tertib olunan bu eserin, bizzat kendi el yazısıyla olan bir nüshası, Filorine’de, Nakşibendî büyüklerinden Bâbâ Efendi dergâhı kütüphânesindedir.

2- Beydâvî tefsirine hâşiye,

3- Nazîre-i şemsiyye,

4- Tebşîr-ül-mülûk fi ahsen-is-sülûk,

5- “Innallahe yehmüru bil-a d lL âyetri kerîmesinin tefsiri: Bu son iki eserini Sultam İkinci Mahmûd Hân’a takdim ederek iltifâtlanna kavuşmuştur. 6- Kasîde-i na’tiyye, 7- Risâle fi hakk-ış- şüyûh, 8- Risâle fî hakk-ıl-ictihâd. 9- Risâle fî sünnet-il-asr, 10- Şerh-ul-Avâmil, 11- Resâletün minel-akâid, 12- Risâle-i vebâ ve tâ’ûn, 13- Mufassal hilye-i şerife,


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.