MAĞARACILIK

MAĞARACILIK

Spor ile ilmi birleştiren uğraşılardan

biri olan mağaracılık, gunumuzde

insanların en cok ilgi duyduğu bir konudur.

Mağara suyun, toprağın kalkerli kesimlerinden

gecerken ^ buraları oymasıyla

oluşan yer altı cukurlarıdır.

, Mağaralar yatay, ve dikey olarak iki

grupta İncelenmektedir. Dikey yonden

dunyanın en derin ucurumlanna sahip

mağaralar Avrupa,da yatay yonden

dunyanın en geniş mağaraları Amerika’

da bulunmaktadır.

Mağaracılıkla uğraşacakların, cevik,

kuvvetli, dayanıklı, yerinde anında

karar verebilme yeteneğine sahip olmaları,

uzerlerinde bir elektrik cep fe- Mağaralarda golleşmlş sularda.!^OTek

icin bot kouanılır

311

Mağaracılık SPOR

lerilerden birinin uzunluğu ise 122 kilometredir.

Fransa’daki Dent de Crolles mağaralarının

derinlikleri 658, uzunlukları da

15 kilometredir. Ayrıca Avusturya Alplerindeki

1700 metre yuksekte bulunan

Eisrişen Welt mağaraları da galerinin

tumu buzla kaplı olduğundan dunyanın

en buyuk buz mağaraları sayılmaktadır.

Sonra dunyanın derinlik ve inilme bakımından

en zorlu mağarası La Henne

Morte ucurumunun 1930’da Loubent tarafından

bulunduğu ve 1946’da ancak

446 ncı metresindje tabana ayak basıldığı

soylenmektedir!

Ote yandan Ispanya’da Castilla,

Fransa’da Eyzies-de-Tayac ve Grimaldi

mağaralarında cok cok onemli tarih

oncesi buluntuların ele gecirildiği ve

bunların yanında dunyanın pek cok yerindeki

bazı mağaralarında tapmak olarak

kullanıldığı belirtilmektedir.

Butun bunların yanında icinde bulunduğumuz

yılda Yeni Gine’nin bilinmeyen

bazı bolgelerinde Pirene dağlarındaki

mağaralardan daha derinlerinin

olacağını duşunen bazı mağaracı gruplarının

yaptıkları araştırma gezisi olumlu

sonuclanmış ve gunlerce suren yorucu

calışmalardan sonra araştırmacılar eni

18 boyu da 1200 metreyi gecen bir gecitle

karşılaşmışlardır.

Mağaracılık gunumuz insanlarının buyuk ilgi duyduğu bir konu olmuştur..

j ‘

314

geciren Bduord AU red^ o^ rd ftlju 1*1≫

ilk ilmini yapan biri olarak saygıyla

anılmaktadır.

Bu arada amatorlukten $ta gecmeyen

calışmaları sırasında1 yksimlanndan

olan yuzlerce hatta blnlercfr insanı

da unutmaoaftk gerelcmefetedir. Cunku

her. şeyde olduğu jgrtbi ba konuda da

basit -bir

m ≫ ,

DUNYASI . I :

3 ır .;19S5yı- .

‘ti≫. melak’i ; ! .

inerek

‘■ . ;’0iTOfeıi’,

boWaı≪S pek cok Qmn^ |

‘ ‘^ ^ ^ ; – ‘ ’bulıxnmamışV^≫> ‘’

yapılarda yuzblnlefc%N

belirten’ Ugw||

,,ft. ;Seli^t^;^tt”;tejB≫6iloj(ik’ gelişine*-*- *

– yak

bulııiımii guai

temektedirler; Bugune değin bulunura

ve oldukca değişik yapılan olan

fjfc.J

Majaracılllc

Mağaracılık ile ilgili ilk bilimsel calışmaların

1748 yılında Nagel’in, J4oravya’daki

138metrellkyeoldukcaaik

Masoche ucurumuna, inmesiyle başladığı

ve bunu 1770 de Oerby8hire!doki (İngiltere)

Eldon-Hole mağarasına giren

Lloyd’un izlediği bilinmektedir.

Ardından 1774 yılında Bavyera’daki

ceşitli mağaralardan ^cıkardığı ilk cağa

ait hayvan fosilleri Ue unlu Alman Esper

gelmektedir.

Fransız Pierre Chevalier’de Trou du

Glaz mağarasını bulmak icin 658 metre.

fleğia, isoi’de bıilupan

ie i^ fa f c t a 2^ :m^re uz&niuk.

91 metre yukseklik ve 1,90. metre genişligindeki

Oarisbas niagaralaartf; elli v kifcr

metre karelik alam kapsamaktadır. ■

Ayrıca Houchins adlı inin

yakalamak isterken bu

(ABD) liouisville’nin 28 kilometre otesindeki

Mammouth. mağaralarındaki ga- ;

İzcilik

– . s ‘y

SPOR

ni kendi kendilerine yapmasını oğrenirler.

Ayrıca kendilerini ilerde karşılaşabilecekleri

gucluklere karşı koymaya

alıştırırlar, izciliğin babası sayılan Baden

Powel genclere şunları oğutluyordu:

Tatil gunlerinde gocebelerin hayatını

taklit edin. Kırlarda, ormanlarda, su

kenarlarında cadır kururi, ateş yakın,

yemeğinizi kendiniz pişirin, geceleri yıls

dızlara bakarak yolunuzu bulmaya cahşm.

Her zorluğu yenmesini bilin. Başarılı,

becerikli bir insan olun. Kararlı^

lık, direşme her turlu zorluğu yenmeye

yeter. Başkalarından yardım beklemeden

herkes kendi işini gormeye calışmalıdır,

28 Mart 1913 tarihinde Osı&anlı

keşşaflar (izcilik) cemiyeti ise yayınladığı

tebliğde ozetle şunları oğutlemişti:,

≪Vatanı genclik kurtaracak, evet

fakat tembel ve celimsiz bir genclik değil

Hayat denilen mucadele saha&ııda

karşılaşacağı butun engeller, butun zorluklar

karşısında eğilmeyen, sportmen,,

bunyeli, metin ruhlu bir genclik…

Bir genclik ki, icabında vatanı mudafaa

fcin, milleti yaşatmak icin, bayrağını,

ciğnetmemek icin olsun. Harp olurken,

vatanın her koşesinde masum iniltileri,

mazlum feryatları yukselirken,

bugunku gibi ilgisiz, umursamaz kalmasın.

Muharebe esnasında one duşsun,

arkasından butun vatandaşları surtuklesin,

onlar icin bir yiğitlilik, yureklilik

orneği, bir kahramanlık sembolu, bir

hamasat rehberi olsun. Biz işte boyle bir

gencliğe malik olduğumuz gun atimizin

aydınlık olduğuna, bizim icin acı gecelerinin

silindiğine emin olabiliriz.

Turkiye’de izcilik teşkilatı ilk kez

Galatasay Lisesiyle bazı azınlık okullarında

1915’de kurulmuştur. Fakat uvgtf-

‘İamalardaki aksak^l^ ye bilgisizlik gedeniyle

1917 yılında Almanya’dan bir izcilik

oğretmen uzmanı gelinceye dek vkrlık

gosterememiştir.

22 Mayıs 1914 vgunu kurulan izciler

ocağınm hazırlamış olduğu yonetmelik

B maddeden ibaret ve şoyleydi:

Madde 1 — İzciler yeteneklerine, gore

beş katogoriye ayrılırlar. 1 – Adsız izci,

2 – Ceri, 3 – Tekin, 4 – Alp, 5 – Tarhan.

m

Madde 2 — Ocağa girmek icin başvuran

genclere ≪adsız≫ namı verilir. Adsız,

ocaktan bir ad bulabilmek icin bir

takım bilgilere ve gorgulere muhtactır,

once ocağın toresini oğrenecek ve buna

sadık kalacağına and icecektir. Adsız

and ictikten sonra ocağı ana, başbuğu

baba, butun izcileri kardeş, ustlerini ağabey

tanıyacaktır.

Adsız bir ay icinde izciliğin ilk hunerlerini

oğrendikten sonra aşağıdaki

hususlardan hakkıyla imtihan verdiği

taktirde ≪Ceri≫ sınıfına gecer. Bunun

uzerine ocaktan ad ve ≫ongun≫ alır. Ceri

ikinci bir imtihan verdikten sonra

≪Tekin≫ sınıfına gecer. Bu imtihanlar

daima amelidir. Tekin hususi bir hunerde

maharet kazandıktan sonra bu huner

icin belge alır, ≪Alp≫ sınıfına gecer.

Beş hunerden belge alan ≪Alp≫lere ≪Tarhari

≫ namında ellerine ≪Tarhan beratı≫,

yerilir. \ /’■

Madde 3 — Ocağın teşkilatı 4 derece

uzerinedir: 1 – Oba, 2 . ‘K o l , ‘3 – Oymak,

4 – Altınordu.

Macide 4 — Oba 10 izciden murekkeptir.

. Cadırlarda talim ve oyanlarda

obanın buyrukcusuna ≪Ars≫ denir.

Madde 5 — Kol, 4 obadan murek-r

keptir ki, 40 izciyi havi demektir.. Buyrukcusuna

≪Ağa≫ adı verilir. ≪Ağa≫nın

ahlak v&x-seM^ şahİbi olması, ve- yaşca

21’in ustunde J^ıknması lazımdır, ≪Ars≫

m secilmesi ≪Ağa≫ya aittir. Ağa, yokluğunda

kendisine vekalet etm£k uzere bir

kalfa secer. Kalfanın İd yaşının altında

olmaması lazımdır. ≪Ağa≫yı ise ≪Bey≫ secer.

Madde 6 — Oymak, İki koldan murekkeptir.

Bir$nc!ş!fte sağ kol, İkincisine

sol kol namı ve^olr. Ağalar da Sağkolağası

ve Soikokğ^ıdiye anılır. Oymağın

buyruli^usttpa ≪Bey≫ denilir. Bey*

in 3’den Yamağı (Yaveri)

bulunup f* Ağalar arasından

doğrı^ırdofnıya intihap edilir.

Bir ^ kolların sayısı bir

feunce, Yamak*

. lardan. – biri Bey .tayin –

edilir/ O y i ^ ^ ^şyrukcuları merkezdeki

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)