Lpg’de Tasarruf Yapmanın Yolları

Lpg’de Tasarruf Yapmanın Yolları

Yakıt tüketimini yüzde 30 azaltmanın yöntemleri

Sürücüler, artan akaryakıt maliyetini birkaç noktada dikkatli davranarak düşürebilir. Gazı doğru kullanmak, gereksiz yüklerden kurtulmak gibi önlemlerle tüketimi yüzde 30’a kadar düşürmek mümkün.
Sürücülere az yakıtla daha fazla gidebilmek için pratik öneriler

Dikkatli ve kaliteli yakıt alın

Yakıta dikkat…

Ucuz an­cak ka­li­te­siz ya­kıt sa­tı­lan is­tas­yon­la­rı ter­cih et­mek, kı­sa sü­re­li ta­sar­ruf sağ­lar. Fa­kat düz­gün ça­lı­şa­bil­me­si için mo­to­run içi­nin te­miz ol­ma­sı ge­re­ki­yor. De­po ka­pa­ğı­nın tam ka­pan­dı­ğın­dan emin olun.

Temiz tutun

Eski ve kirli yağ filtreleri motor verimliliğini düşürür ve yıpratır. Tıkanmış hava filtreleri, kurumlanmış bujiler tüketimi artırır.

Hızlı manevradan kaçının

Araç dururken de yakıt tüketir

Araçlar kırmızı ışıkta dururken de yakıt tüketir. Durur pozisyonda tüketim saatte 1.5 litre kadardır. Beklerken motoru kapatmak ve hareket için hazır olduğunuzda tekrar çalıştırmak arabayı hareketsiz durumda çalıştırmaktan daha az yakıt harcar.

Ani fren yapmayın hızlı kalkmayın

Yavaş yavaş hızlanarak ve mümkün olduğu kadar yumuşak vites geçişleriyle yakıt tasarrufu sağlanabilir. Hızlı manevralar ve ani frenlemeler yapmak gibi agresif sürüş tarzı yumuşak bir sürüşten yüzde 20 daha fazla yakıt tüketimle sonuçlanabilir. Virajlara olması gere- kenden yavaş girmek, viraj çıkışında daha fazla hızlanmayı gerektirir ve bu da tüketimi artırır.

Ne çok hızlı ne çok yavaş!

Devir bandıyla barışık olun

Hız ka­dar mo­to­run da­ki­ka­da yap­tı­ğı de­vir sa­yı­sı da önem­li. Ta­sar­ruf için ben­zin­li araç­lar­da 3 bin, di­zel­ler­dey­se 2 bin dev­ri geç­me­den vi­tes yük­selt­mek ge­re­kir. 2 bin de­vir ye­ri­ne 3 bin de­vir­le yol al­mak tü­ke­ti­mi yüz­de 30’a ka­dar ar­tı­ra­bi­lir. Araç­lar­da yük­sek vi­tes ve dü­şük de­vir­le, sa­bit hız­la yol al­mak en ide­al kul­la­nım şek­li.

Hızınızı sınırlayın

Ta­sar­ru­fun en ko­lay yön­te­mi hı­zı azalt­mak. Hız art­tık­ça ya­kıt tü­ke­ti­mi ar­tar. 90 km/s ile sı­nır­lı yol­da 120 km/s yap­mak yüz­de 50’ye va­ran oran­da tü­ke­ti­mi ar­tı­rır. Yük­sek hız gi­bi çok dü­şük hız­da sey­ret­mek de 100 ki­lo­met­re­de faz­la­dan 1 lit­re tü­ket­me­ni­ze ne­den ola­bi­lir. O se­bep­le 80-90 km hı­zı ko­ru­mak önem­li.

Klimanın etkisi yüzde 3

Gereksiz yüklerden kurtulun

Araç ne kadar ağır olursa hareket etmek için o kadar fazla enerji gerekir. Her ekstra 50 kilogram yük için yakıt tüketiminiz yaklaşık yüzde 1 artar. Aracınızdan gereksiz eşyaları çıkarın. Otomobilin üze- rine monte edilmiş port bagaj, tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 1 litre artırır.

Hava basıncı önemli

Yetersiz hava basıncıyla şişirilmiş lastikler, yuvarlanmak için daha fazla enerji gerektirir. Janta gevşek bir şekilde monte edilen lastikler zaman içinde hava basıncı kaybı gösterir. Lastiklerin doğru bir şekilde şişirilmesiyle yüzde 5’e kadar yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Servise düzenli gidin

Klima, otomobilin motoru için yakıt kullanan ekstra bir yüktür. Klima kullanılmaması yüzde 3’e kadar yakıt tasarrufu sağlar. Aracınızın maksimum verimlilikte çalışmasını sağlamak için düzenli servislerle bakımını yaptırın.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*