lpg ve doğalgaz

 

LPG Liqufied Petroleum Gase : Sıvılaştırılmış Petrol
Gazı) petrolden elde edilen propan bütan ve bunların izomerleri karışımıydı.
gaz haldeki gazları sıvılaştırıp LPG elde ediyoruz.

DOĞALGAZ (CNG: Compressed Natural Gase:
Sıkıştırılmış Doğal Gaz) metan etan ve çeşitleri hidrokarbonlardan oluşmuş, petrol gibi değil de doğanın kendisinn ürettiği bi gaz karışımı.biz bunu sıvılaştırıp çeşitli şekillerde depoluyoruz.
genel olarak en büyük fark birinin petrol türevli olup çeşitli işlemlerden sonra elde edilmesi, birinin ise doğadan birebir alınması (tabii ki işlem geçiriyor)
yani lpg yi pertolün rafinasyonundan sonra elde ediyoruz, cng yani doğalgaz ise yeraltından doğal olarak çıkıyor.

Doğalgaz ile LPG arasındaki en önemli fark LPG’nin görece düşük sayılabilecek bir basınçta sıvılaşabilmesidir. Bu fark da kullanımında bazı farklılıklar ve kolaylıklar ortaya çıkarır.

LPG sıvılaştırılmış olarak depolanır, sevkedilir ve kullanılır. Yaklaşık 5-6 bar civarında  bir basınç altına alınırsa sıvılaşır ve bundan sonraki davranışı herhangi bir sıvı gibidir. (Bundan öte basıncı artırmanın hacime efektif bir etkisi olmaz.) Bu nedenle taşınması, depolanması ve saklanması gayet kolaydır.

Bir gazı hacimsel olarak en efektif saklama yöntemi onu sıvılaştırmaktır; sıvılaştırılmış bir gazın hacmi efektif olarak minimuma inmiştir ve sıvılaştıktan sonra basınç-hacim ilişkisindeki marjinal kazanç minimum olur. Ancak 150 bar gibi bir basınçla sıvılaştırılabilen doğalgazın sıvılaştırılmış kullanımı oldukça nadirdir; çünkü o derece yüksek basınca dayanıklı saklama tanklarının ve o basınç altında çalışacak tesisatın masrafları bir hayli yüksek olmaktadır. O nedenle doğalgaz genellikle sıvılaştırılmış değil de 40-50 bar gibi bir basınçla (rakamlar yine tahmini) sıkıştırılmış halde (CNG=Compressed Natural Gas: Sıkıştırılmış Doğal Gaz) kullanılır.
Hal böyle olunca hacimsel olarak maksimum kazanca ulaşılamadığından 50-60 litrelik tanklarda ancak sınırlı miktarda gaz depolanabilir. Bu durum da örneğin otomobillerde kullanımında menzilin düşük olmasına neden olur. Bir de Doğalgaz sıkıştırılmış olmasına rağmen yine de LPG’ye göre 10 misli daha fazla basınç altında kullanıldığından kullanılan tankın et kalınlığı da fazla olmak durumundadır. Bu durumun hem ağırlığa olumsuz etkisi olur hem de hacimsel bir sınırlama oluşturur; Örneğin 45 litrelik LPG tankının eşdeğeri büyüklükte bir CNG tankı et kalınlığının fazla olmasından dolayı sözgelimi 35 litrelik bir net hacme sahip olur bir de içine basılan gazın sıvılaştırılamamış (yani minimum hacmine indirilememiş) olduğunu dikkate aldığınızda doğalgazlı araçların menzillerinin neden düşük olduğuna dair bir ön fikre sahip olabilirsiniz. (Ayrıca iki gaz arasındaki ısıl farklılıklar da menzile etki eder; bu da bir diğer faktördür)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*