Lpg

LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazınayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Ülkemizde kullanılan mix LPG’nin bileşimi genelde %70 bütan, %30propan’dır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğal gazın aksine havadan ağır olduğundan sızıntı durumunda birikerek çöker.

LPG’nin Avantajları

LPG, kullanım şartlarına uyulduğunda, tüketicilerin güvenle kullanabileceği bir yakıttır doğalgazın sağladığı bütün faydaları sağlayan ve herhangi bir merkezi altyapı gerektirmeyen bir enerji türüdür basit kimyasal yapısından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre çevreci bir yakıttır , ambalajanabilen ve taşınabilir bir enerji türüdür  ayrıca, diğer yakıt türlerine göre ısı değeri yüksek ve verimli bir yakıttır  herhangibir yaşam biriminin yaklaşık tüm enerji ihtiyacını kaşılayabilmektedir.

LPG ve Dünya Enerji Hedeflerine Katkısı

LPG; propan, bütan ve ilişkili bileşiklerden oluşan bir karışımdır. Doğal gaz çıkarımı sırasında doğal olarak açığa çıkmaktadır. Ayrıca ham petrol rafinasyonunun da otomatik bir ürünüdür.

Düşük karbonlu, çevreye yükü az bir yakıt olduğundan, hava kalitesine olumlu katkı sağladığı ve sera gazı salınımını azalttığı bilimsel çevrelerce kabul edilmiş olup, pek çok ülkede ve Birleşmiş Milletlerce teşvik edilmektedir.

Hem doğal gaz çıkarımından hem de ham petrol rafinasyonundan elde edilebildiği için temininde hiçbir güçlük yoktur. Özellikle ülkemize yakın havzalarda artan bir şekilde yeni doğal gaz kaynakları bulunup, doğal gaz ayrıştırma tesisleri kurulmakta olduğundan temin kolaylığı daha da artacaktır.

LPG’nin birim başına enerji verimi, yani kalorifik değeri yüksektir. Dolayısıyla daha az miktar tüketilerek diğer yakıtlardan beklenen enerji elde edilebilir.

Fosil bir yakıt olmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintisizlik desteği olarak kullanılabilir.

Her yere taşınabilen, mobil bir enerji kaynağı olduğundan kırsal bölgelerin en önemli enerji kaynağı olabilir.

Kullanım yeri ve alanı olarak çok esnek olduğundan her amaca yönelik çözümlerin üretilmesine yardımcı olur, enerji ihtiyaçlarını çevreye saygılı bir biçimde karşılar. Bu nedenle evlerde, iş yerlerinde pişirme, ısıtma ve ısınma gereksinimlerini karşıladığı gibi, otomotiv yakıtı (otogaz) olarak da kullanılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*