Lira Ormanlar

Lira Ormanlar

Lira Ormanlar, kara orman daglari btu. da bilinir, Almanca schwarzwald, ur-î-na’nın güneybatı kesimindeki, Baden-» t—ıemberg eyaletinde dağlık bölge. Tuna c ‘>-eckar ırmaklan buradan doğar. Yüzöl-mxt _ ‘6. 009 km2 olan bölge, Yukarı Ren mil: kıyısında, İsviçre sınırında yer alan Mengen’den, Karlsruhe’nin doğusundaki kadar yaklaşık 160 km boyunca îiCi.doğu yönünde uzanır. Genişliği ise ~-a! km arasında değişir. Jeolojik yapı ve LTor-îrafik özellikler açısından dağlar, Ren

– idenin batısındaki Vosges Dağlarına ırtreT, Ren Ovasına dimdik inen dağlar, sıc.iaki Neckar ve Nagold vadilerine daha ıır-iak eğimlerle ulaşır.

olarak, doruklan aşınmış granit cre îrden meydana gelen Kara Ormanlar’

3 ı-zey kesimi, orman örtüsüyle kaplı tiirtaşı kütlelerden oluşur. Güney sınırınla kıreçtaşından oluşmuş dar bir şerit ?»o“inde alçak ve verimli topraklar uzanır, rer.r. Kinzig Vadisinin ikiye böldüğü Kara ‘—inlar’ın en yüksek dorukları, tümü de iSTlTcyde yer alan Feld Dağı (1.493 m),

t’”gen Doruğu ve Blössling’dir. Kuzey sivride ise ortalama yükseklik 612 m’dir. .Vira Ormanlar’ın yüksek kesimlerindeki *tr: iklim, burada yalnızca dayanıklı tahılları: .etişmesine olanak verir. Buna karşılık, yif çayırların bulunduğu vadilerde iklim incindir. Alçak yamaçlar meşe ve kayın şidanyla örtülüdür; geniş alanlar kapla-i- goknar ormanlanna ise 1.225 m yüksek-uk kadar rastlanır. Kerestecilik ve ağaç sc-iâi ile kol saati, guguklu saat ve meka-3A oyuncak yapımı bölgedeki belli başlı i-ivı dallarıdır. Turizm ve kış sporları da r* rr’omide önemli yer tutar. Başta Baden-i-zisn ve Wildbad olmak üzere pek çok is madensuları ve kaplıcalar vardır. 5-ü.ica kentler, Freiburg im Breisgau, Of-■e-rurg, Rastatt ve Lahr’dır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.