LAKTİK ASİT ŞEKERİ LAKTOZ

LAKTİK ASİT
ŞEKERİ LAKTOZ
, İsparta iline bağlı ilçe içenin merkezi olan kasaba, içinde Batı Toroslar’ın kaplı dağları bulunur. Ka-çrtur bir vadi şeridinde kurul-Selçuklular döneminden Seferağa Camisi ve Karaba-hvabeleri tarihi yapılarıdır. Ta-lyvancılık, ormancılık ve mey-yapılır. Yüzölçümü 1.288 İçe nüfusu 21.957, merkez 4.062 (1990).
iEN, sütleğengillerden, ço-sıcak ve ılık bölgelerde ye-bir bitki (Euphorbia). Yaprak, ıe köklerinde süt görünüşlü ve yakıcı bir özsu (lateks) bu-100 kadar türünden 60’ ı Türki-yetişir. Sütleğen türleri özsula-hekimlikte ya da sanayide r. Sıcak ülkelerde yetişen
ısnrtan
Süt, günümüzde hayvanlardan çağdaş yöntemlerle elde edilmektedir.
bazı sütleğenler kaktüs görünüşün-dedir. Afrika ve Hindistan’da yetişen şifalı sütleğen bunlardan biridir. Sütü zehirlidir.