Kur’an-ı Kerîm’in Bölümleri

Ayet: Kur’an’ın en küçük birimidir. İki âyeti birbirinden ayıran
durakların tespitindeki değişik yaklaşımlardan dolayı Kur’an
âyetlerinin sayısı hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür
(6204, 6214,6219 gibi). Elimizde mevcut olan Kur’an-ı Kerîm
mushafları 6236 âyetten oluşmaktadırSûre: Kur’an’ın, en az üç âyetten oluşan, farklı uzunluklara sahip
her bir özel bölümüne verilen addır. Kur’anda 114 sûre bulun
maktadır. Mushaf sıralamasına göre ilk sûre Fâtiha, son sûre de
Nâs’tır. En uzun sûre 286 âyetli Bakara sûresi, en kısası ise 3
âyetli Kevser sûresidir.
Cüz: 600 sayfalık Kur’an mushafının yirmi sayfalık her bir bölü
müne verilen addır. Kur’an otuz cüze bölünmüştür.
Aşr veya rükû’: Her bir sûrenin içinde bir pasaj tarzında konu bü
tünlüğüne sahip olan ve âyet sonundaki duraklarda “ayn” harfiyle
gösterilen kısa bölümlerin adıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)