Kur ân ve Hadislerdeki İlmî Mûcizeler

Kur ân ve Hadislerdeki İlmî Mûcizeleren iyi kitap kuran

Aşağıdaki satırlar, Yemenli âlim Abdülmecid Aziz EZZENDANİ’nin “Kur ân ve Hadislerdeki İlmî Mûcizeler” adlı konferansından aynen tercüme edilmiştir.

Ezzendani bu konferansında, Islâmiyeti kabul eden iki Fransız ilim adamından bahsediyor.

Bizler bu konferansın ülkemizde de büyük tesir bırakacağına inanıyor ve bu haberi, Yemenli âlimin konferansına dayanarak sîzlere ulaştırmaktan, büyük bir sevinç duyuyoruz.

Konferansta adı geçen Fransız ilim adamlarından ilki olan Prof.Dr.Maurice Bucaille’nin Is-lâmiyeti kabul ettiğini daha önceden duymuş olabilirsiniz.

Fakat denizlerde yapmış olduğu araştırmalarla dünya çapında şöhret kazanmış olan Jacques Cousteau veya daha iyi bilinen ismiyle Kaptan Kustonun İslâmiyeti kabul ettiğini, Türk umumî efkârı büyük bir çoğunlukla bu sahife-lerden öğrenecektir.

Tercüme: Abdürrahim Ali Ural
Bu konferansımızda, sizlere müsbet ilimlerde zirveye ulaşan iki Fransız ilim adamından bahsedeceğim. Bunlardan ilki olan Prof. Dr. Maurice Bucaille’yi çoğunuz duymuşsunuzdur.

İşte bu ilim adamı, birgün Avrupa’da düzenlenen bir kongreye katılmış ve burada konuşan bir Yahudi delegenin “Kur’ân’ın Tevrat’tan nakledildiği” şeklindeki iddiaları üzerine kürsüye fırlayarak şunları söylemişti:
KİTAB I MUKADDES,

KURAN

ve bilim
ÇagitefttbirtI
Fransız bilim adamlarından Maurice Mucaiile’nin Prof. Dr. Suat Yıldırım tarafından dilimize tercüme edilen yukarıdaki kitabı, dünyanın birçok ülkesinde yankılar uyandırmış bulunuyor.

MAURİCE BUCAILLE VE

JACQUES COUSTEAU’DAN MESAJ
“—Eğer Kur’ân Tevrat’tan nakledilmiş ise, Tevrat’ta görülen ve modern ilimlerle bağdaşmayan noktalara neden Kur’ân’da rastlanmıyor? Kur’ân-ı Kerim modern ilimleri çoktan geride bırakmış ve ilmin yeni keşfettiği gerçekleri, asırlar öncesinden ilân etmiştir.”

Bu konuşmadan sonra Yahudi delege, büyük kongre önünde zor duruma düşmüş ve susmak zorunda kalmıştı.

Prof. Dr. M. Bucaille’nin “Kur ân ve Modern İlimler” konusundaki konferansı Fransa’nın dışında da fırtınalar koparmış ve yüksek tirajlı Avrupa gazetelerinde yer almıştı.
hemen belirtmeliyiz. Zira ilim adamlarından bir heyet, konferans metnini daha önceden inceliyor ve ancak ilim adına yeni birşey söylenecekse, yapılmasına izin veriyordu.

eee

işte Prof.Dr.Bucaille’nin “Kur’ân ve Cenin İlmi” adlı konferansına ait metin bu ilim heyeti tarafından önceden incelenmiş ve konferansın verilmesi uygun görülmüştür.

• •e

Bucaille, Fransa’nın seçkin ilim adamlarından teşekkül eden bir topluluğa vermiş olduğu bu konferansta, Kur’ân’ın modern ilme öncülük ettiğini belirtmiş ve konferansın sonunda dinleyicilere şöyle demiştir:

“Bütün bunlardan sonra, Kur’ân’ın Allah katından olmadığına dair bir açıklama getirebiliyor musunuz? Veya bu konuda herhangi bir delile sahip misiniz?”

Cevabın “hayır” olması üzerine Bucaille tebessüm etmiş ve âdeta bir asr-ı saadet müslümanı edâsıyla şunları söylemiştir:

“O HALDE BEN DİYORUM Kİ: KUR’ÂN, ŞÜPHESİZ ALLAH KELÂMIDIR.” □
Tıp Fakültesi’nde Cerrahi Bölüm başkanlığı yapmış olan Prof. Buca-ille, en hassas tıp konularında dahi Kur’ân’dan örnekler veriyor ve bu konuda konferanslar düzenliyordu. Bu arada Akademi bünyesinde bir konferans vermenin kolay olmadığını
Sözkonusu
GERÇEK BİR İLİM ANLAYIŞI, İNSANI

ALLAH’A İNANMAYA SEVKEDER.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*