KÜLSUM B. HiDMİN ve ES’AD B. ZÜRÂRE’NÎN VEFATI

Peygamberimizin, Mescidi ve zevcelerine ait odaları yaptırmağa başladığı sıralarda, Külsum b. Hidm, Kubâ’da vefât etti (1).

Kendisi, Ensâr’m Eşrâfından ve çok yaşlanmış olanlarmdandı. Sâlih vö hânedân bir zattı.

Peygamberimizin Medine’ye hicretinden önce Müslüman olmuştu. Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ederken, Kubâ’da onun evine inmiş (2), on dört gün, onun evinde kalmıştı.

Medine’ye geldikten sonra, Ensâr’dan ük önce vefât eden, Külsum b. Hidm oldu.

Ondan, kısa bir müddet sonra da, Es’ad b. Zürâre vefât etti (3). Es’ad b. Zürâre, Zekvan b. Abd-i Kays’la Mekke’ye geldikleri zaman, Kureyş Müşriklerinden ve ulularından Utbe b. Rebîa’ya görünmek istememişlerdi.

Peygamberimiz, bunu haber alınca, yanlarına gidip onlarla görüştü. Kendilerine, İslâm dinini anlatıp Kur’ân-ı Kerîm okuyunca, Müslüman oldular.

Utbe b. Rebîa’nm semtine uğramadan Medine’ye döndüler.

Es’ad b. Zürâre, İslâm dinini, Medine’ye ilk getiren ve yayan mutlu insandı.

Akabe bey’atmda Peygamberimizle görüşen altı kişinin altmcısı da, o idi.

Mekke’ye ikinci gelişlerinde 12, üçüncü gelişlerinde 70 küsur arkadaşı üe birlikte Akabe’de Peygamberimize bey’at eden 12 temsüci (Na-kîb) den de, birisi, yine o idi.

Medine’de ük Mescidi, Peygamberimizin Mescidinin yerinde yapan, orada arkadaşları ile toplamp beş vakit Namazı küdıran ve Cuma için onları toplayan bir zattı. (*). \

Hıçkırık ve boğmaca hastalığına yakalandığı zaman, Peygamberimiz, Es’ad b. Zürâre’nin yanma gitti: «Allâh, Yahudfleri kahretsin! (Onun hastalığını giderseydi ya?!) diyorlar.

(1) ibn-i Abdül Ber • istiâb, c. 3. s.1328.

1» ibn-i Sa’d – Tabakat, c. 3, s. 623, 624.

(3) İbn-i Abdür Ber – İstiâb, c. 3, s. 1328, Taberî – Tarih, c. 1, s. 256, Süheyl hRavdül’ünf, c. 2, s. 11.
(*) Es’ad b. Zürâre, Peygamberimiz Medine’ye gelmeden önce Nakî-üi-hadamat’da Ük Cüma namazını kızdırmıştı, (ibn-i Mâce – Sünen, c. 1, s. 344).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*