KULPLU BEYGİR

KULPLU BEYGİR

Kulplu beygirin kurallara > uygun

olarak uzunluğu 163 – 160 santim, er-,

keklerde İ35 santim ve bayanlarda .120

santim yuksekliğinde vie 35 santim genlşllğindedir.

Kulplar beygirin simetrik

olarak ortasında bulunurlar. Beygirin

zamanla şekil değiştirilmiştir. Evvelce

eğer biciminde olan kısmı sonradan kulp-

. larla değiştirilmiştir.

*r,≪r — 44,0 cıri

Kulplu beygirde hareketler

duraklamasız ve temiz hareketlerinden

oluşmuştur. Tek ve

cift bacaklı devirler, teirş ve

duz makaslar, makaslardan biri

en az arka arkaya İki defa

yapılmalıdır. Hareketler heygirlri

u£ bolgesinden de; yararlanılarak

yapılır. Berinin başlangıcında

vebitiminde sadece

-destek almak amacı ile elin bir

bolgeye konulmuş olması, o bol

gede ha^eket yapılmış sayılma≫

Zorunlu hareketlerde hfer 1u

yonde de cift bacak devirleri

konulur. .

Kulplu beygirin (Olimpik beygir)

ayak tertibatı duz beygirin, aynıdır. Hareketler

sırasında dengesinin bozulmaması

icin govdenin altına cengel takılır.

Yarım donuşle dı&aidan giriş

‘ (

Bu cengel tel vasıtasiyle san

lon zemininin kancasına gecirilir.

Tel uzerindeki cektirme

ile gevşeklik sıkıştırılır.

KULP:

Ağactan yapılır. Ustu puruzsuz

ve cilalı olmalıdır. Kulp

kesiti yuvarlak olup 34 mm. ca -.

pınaadır. Kulp uzunluğu 28 cm.

dlr, Govde ustunun en bombeli

yerinde kulp kalınlığı l cm.

\

Sus*≫

335

I f

Cfannastik – Atlama Beygiri SPOR

BEYGİR UZERİNDE CİMNASTİK

Cimnastikci atletlerin erkekleri

(uztın tarafından 1.35 metre yukseklikte;

bayanlar ise 1.20 metre yukseklikteki

beygirden atlama yaparlar. Yaylı atlama

tahtası dolayısiyle atlama gucu

Kulplu beygirde cek cemberi

artmıştır. 1970 yılından bu yana beygirin

on ve arka nihayetinde elle basma

bolgesi vardır atlama tahtası ile beygire

kadar olan mesafe istenilen aralıkta

olabilir. Atlama beygiri iki destek bolgesine

ayrılmıştır. Değerlendirmede İki

Solda

kulplu

beygirde

makas

sağda

atlama

beygirinden

bir atlayış

uctan 795 mm. veya 810 mm. uzakta cizgi beyaz ve 10 mm. genigliğindedir.

Kulplu beygirde, solda yamac gecişi, sağda yandan bitiriş.

338

DUNYASI Cimnastik – Atlama Beygiri

35,0 cm 50.0 cm,

60,0 cm

I v R ,

i { H ‘/l 1 65,0cm ( 70,0cm !

  • 75i) cm 85,0 cm *

Atlama beygiri olculeri

Govde ve ayaklar olmak uzere iki

kısımdan meydana gelmiştir. Govdenin

ust uzunluğu 160 cm. dir. Govdenin altı

ustunden 10 cm. daha kısadır. Bu 10 cm.

her iki uctan aşağıya doğru

olan meyilden ileriye gelmektedir.

Govde yuksekliği 34 – 35

  1. dir. Ust yuzey dışa doğru

hafit bombeli ve uclardaki koşeler

de yuvarlaklaştırılmış olmalıdır,

Govdenin yandan bakıldığında

ust genişliği alt genişliğinden

bflyuk olmalıdır. Ust

kısmın en geniş yeri 35 cm. en

alt kısmı ise 2& cm. genişli ğindedir.

Govde uzeri cok sağlam

deri kaplanmalıdır, ust ve yanlar

esneklik veren kece, kıtık, ‘

vejetal, at kılı gibi malzeme He

muntazam bir şekilde doldurulmalıdır.

Govde ustunde kulptakma

yerleri. yapılırsa kulplu

beygir olarak da kullanılabilir.

Govde değişik şekillerde yapımına

musaade edilen ayaklar

uzerine tespit edilmiştir. Ayaklar

hic bir zaman hareketlere

engel teşkil etmemelidir. Klasik

olarak her iki ucta dışa .doğr

ru uzatılmış 2 şer ayak uzerine

tespit edilir, on cepheden ayak

aralıkları ustu 100 cm. zemin

uzerinde ise govde uzunluğu kadar

olmalıdır. (160 – 163 cm.)

yan cepheden iki ayak arası uste

15 cm. zemin Uzerinde 75

  1. olmalıdır. Ayaklar 90 cm. ile 170 cm.

arasındaki yuksekliklere ayar edilebilmelidir.

★ ★ ★

Atlama beygirinde temel hareketler

Cimnastlk Sırası SPOSt

CİMNASTİK MASASI

Govde kısmı tamamen deri kaplıdır.

İcerisi at kılı, kıtik, vejetal gibi esneklik

verebilecek maddelerle doludur. Cercevesi

sağlam ağactan yapılmalıdır. Ağac

koşeleri kasada olduğu gibi birbirine

gecmelidir. Dori ayak uzerine monte edilmiştir.

Yandaki iki ayak uzerinde taşımada

kolaylık sağlamak icin tekerlek

tertibatı yapılır. Ayaklar istenilen yuksekliğe

ayar edilebilmesi icin girip cıkmalıdır,

(Teleskobik ayak) Masanın ust

uzunluğu 190 cm. eni 110 cm. dir. Yuksekliği

120-180 cm. arasında ayarlanabilir.

\

Deri kaplı kısmın kalınlığı 8 cm. alt

cerceve genişliği 12 cm. dir. Ayaklar

ağactan veya madenden yapılabilir, on

cephe ayak genişlikleri 190-200 cm. yan

cephe genişlik ise 110 cm. dir. Ayaklar

ust tablaya gore koşelerden 8 cm. iceride

cerceve vasıtasıyla govdeye tespit

edilmelidir. ’

CİMNASTİK SIRASI

Puruzsuz cilalanmış cam ağacıridan

yapılır. Uzunluğu değişiktir. Ust tahta

350-370-400 cm. uzunluğunda, 24-28 cm,

genişliğinde 3,5 cm. kalmlığmdadır. Sıranın

yerden yuksekliği) 40 cm. dir. İki

veya uc ayak uzerine oturtturulur. Alta,

sağlam olması icin ayakları birbirine

birleştiren 4-5 cm. genişliğinde 9 cm. kalınlığında

lota mevcuttur. Sıra ters cevrildiğinde

burası denge calışmaları icin

kullanılabilir. Paralel, kasa, parmaklık

v.s. gibi aletlere takılarak rahatca calışabilmek

icin bir kenarında menteşeli,

takılabilecek cengelleri veya 5X4 cm. kalınlığında

ağac dilmeler konur. Bunlar

vasıtası ile değişik calışma şekilleri meydana

getirilebilir. Yapımında civi yerine

bonbeli vidalar kullanılmalıdır. Bağ-

2,0 cm

— ————— -400.0 cm———————– –

A J 12

‘ A

1

— f i ———

;i i

7 i

  • 30,0 cm *1 —-≪314.0 ,0 om•——– – 4|—3,0 cm

Sıcrama tahtası ve cimnastlk sırası olculeri

<340

DUNYASI Clmnastik – Atlama Beygbri

, . ‘ ■ – . . ■ : ‘ • S

Beygir atlamada genel hukumler: şu pistinin uzunluğu 20 metreyi aşmaz. ,

2 — Zorunlu ve serbest atlayışlar

1 — Butun atlamalar tek veya iki sadece bir kez yapılır,

elden destek alınarak yapılmalıdır. Ko- 3 — Yarışmanın icinde yapılan iki

Atlama beygiri uzerinden atlayış

ayrı tipten atlayış bir biri ardına yapı- ğerlendirme sona erer,

lir. ‘ Uzun beygir atlamalarında değer-

4 — Değerlendirme yarışmacı koşu- lendirme, yapılan atlayışların zorluğuya

başladığında başlar, fakat koşu de- na gore temel notlan yarışma kurallağerlendlrmede

≪le alınmaz. Hareket so- nnda ve zorunlu atlayışın acıklaması- –

nunda yere inip duruş gosterilmesi ile de- na goredir.

Cimnastik – İsınma Hareketleri SPOB

Tek akrobatik ışınma ve idman

hareketleri. Yerde orumcek duruşu.

  1. Sabit direnme aletleriyle yapılan

idmanlar:

  1. a) Şatlık topu,
  2. b) pulle ,
  3. e) Ta≫,

4 ) Saplı gulle -yuvarlak saplı ağırlık,

y

, £1 – baş amuduna geliş

342

Dirseklerde amut duruşu

DUNYASI

Cok teknik bir geyik sıcrayışı

lantı yerleri ic taraflardan koşebent demirleri

ile sağlamlaştırılır. ( Ortadaki

ayak lota ile ust tahta arasında olmalı

ters cevrildiğinde calışmalara engel

olmamalı ust kısımdaki keskin kenarlı

koşeler yuvarlaklaştırılmalıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*