Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » KOPENHAG
kophenag
kophenag

KOPENHAG

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

KOPENHAG, Danimarka’nın başkenti ve en en eski bölümü, belediye sarayı ile 11. yüzyıl-

kophenag

kophenag

büyük kentidir. Seeland Adası’nın doğu kıyı- da yapılan kalenin bulunduğu Kale Adacığı

sındaki kentin bir bölümü Seeland’dan Haven arasındadır. Dar bir suyolu ile kentin öbür

Kanalı ile ayrılmış Amager Adası’ndadır. bölümünden ayrılan bu adacıkta, Chris-

Nüfusu, banliyöleriyle birlikte, 1.351.959 tiansborg Sarayı ve hükümet yapıları bulunur.

(1986) olan kent, ülkenin iş ve sanat merkezi- Parlamento, yüksek mahkeme ve dışişleri ba-

dir. Baltık Denizi’ndeki en güzel limanlardan kanlığı bu saraydadır.

biri buradadır. Danimarka’nın dış ticaretinin Limanın yanında, büyük bakır kubbesiyle

yarısı bu limandan yapılır. Gemi yapımı, Mermer Kilise ve Danimarka kral ailesinin

makine ve konserve üretimi ile biracılık Ko- yaşadığı Amalienborg Sarayı yer alır. Hemen

penhag’daki sanayilerden bazılarıdır. yakında Langelinie gezinti yeri vardır. Bu yol,

1043’te bugün kent merkezinin bulunduğu Kopenhag’a özgü anıtların en ünlülerinden

yerde küçük bir balıkçı köyü kurulmuştu. Bir birisi olan “Küçük Denizkızı” heykelinin bu-

sonraki yüzyılda bu köye bir kale yapıldı, lunduğu liman girişine kadar uzanır. “Küçük

Zamanla köy gelişti ve ticarete çok elverişli Denizkızı” heykeli adını Hans Christian An-

bir limanı olduğu için Danca’da “Tüccarlar dersen’in bir masal kahramanından almıştır.

Limanı” anlamındaki Koebenhavn sözcüğüy- Kopenhag’ın merkezi, belediye sarayının

le anılmaya başlandı. Pek çok kez saldırıya bulunduğu alan olan Raadhuspladsen’dir. Be-

uğrayan kenti İsveçliler 1658-60 arasında ku- lediye sarayından geçen yolun öbür yanında

şattılar ama ele geçiremediler. 1801 ve lokantaları, satış yerleri, bir konser salonu ve

1807’de Napolyon Savaşları sırasında İngiliz uzun, ılık yaz akşamları boyunca yanan yüz-

gemileri kentin savunma hatlarını bombaladı, lerce küçük feneriyle ünlü bir açık hava

Kopenhag, Avrupa’nın en bayındır kentle- eğlence yeri olan Tivoli Parkı vardır. Raad-

rinden biridir. Kentin tarihini simgeleyen eski huspladsen’in yakınında 1479’da kurulmuş

yapıların çoğu büyük yangınlarda yok olduysa olan Kopenhag Üniversitesi bulunur, da hâlâ kanallar boyunca, geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan birçok eski yapı korunabilmiştir. Yuvarlak Kule Gözlemevi bu yapılardan biridir. Kulede merdiven yerine en tepeye kadar ulaşan sarmal bir rampa vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.