Köleciliğin gelişmes

. 1619’dan başlayarak kolonilerde çok az sayıda Afrikalı köle kullanıldı. XVIII. yy’ın sonlarına doğru İngiliz tüccarların köle ticaretinde HollandalIlara katılmalarıyla, giderek artan sayıda siyah insan, büyük tarım çiftliklerinde çalıştırılmak için güney kesimdeki kolonilere taşındı. Kuzeydeki kolonilerde de, daha az sayıda olmakla birlikte, köle kullanılıyordu. Köleciliğin genişlemesi, bağımsızlık öncesindeki yılların en korkunç olaylarından biriydi. 1700’de Virginia’da ancak 16 000 kadar köle vardı. 1770’te bu sayı 187 000’e, yani koloni nüfusunun aşağı yukarı yarısına yükseldi. Pirinç ve çivit fidanı tarım çiftlikleri kurulan Güney Carolina’da, 1775’te, 100 000 kişilik tarım nüfusunun yalnızca 25 000’i beyazdı. Korkuya kapılan beyazlar, siyahların herhangi bir girişimlerini önlemek için, kaçak köleleri yakalayacak köle devriyeleri dü­ zenlediler ve işlenen suçlara karşı vahşice cezalar uyguladılar. Bu arada, çok sayıda kölenin beyaz topluluğu tarafından çalıştırılması ilkesine dayalı büyük tarım işletmeleri dünyası, beyazlar arasındaki zenginlik ve refahta da keskin uçurumlar yaratarak gelişti. “Büyük Uyanış” diye anılan dönemde (1730-1740) dindarları sıra halinde bir “yeniden canlanma” toplantısına giderken gösteren bir gravür. Vaazların bireysellik üstünde odaklanması, bu akıma güçlü bir demokratik hava kazandırmıştı. ABD (TARÎH) 373 General James Wolfe komutasında Ingiliz k u v v e tle ri13 Eylül 1759’da kenti Fransızlar’dan almak için Quebec’in üst yanındaki sarp kayalıklara merdiven dayayarak tırmandılar. Bu savaş, Fransız-Kızılderili savaşının (1754-1763) dönüm noktası, Kuzey Amerika’da Fransız yönetimine son veren birkaç çarpışmanın sonuncusu oldu. “,Damga Kesmi Yasası”hm (1765) iptal edilmesi üstüne yas tutan İngiliz seçkinlerini gösteren bir Amerikan karikatürü. Bu yasa koloni halkının Ingiliz mallarını boykot etmeleri sonucu kaldırılmıştı (1766); ama on beş ay sonra İngiliz Parlamentosu, bu kez Tovvnshend Gümrük Yasaları’nı çıkardı. Beyazların bütün sınıflarında siyah kadınlarla ilişki kurma, özellikle kölelerin kalabalık olduğu yerlerde, iyice yaygınlaştı; doğan melezler beyaz değil, siyah sayılıyorlardı. Bu arada, çok çelişkili olsa da, Güneyli beyazların arasında özgürlük düşüncesi -tüm sıkıntı ve dertlerden kurtulma düşüncesi- de gelişmekteyd

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.