Klasik Denizaltılar

Klasik denizaltılarda tahrik
gücü olan dizel m akinalar ve bunlara bağlı jeneratörler
kullanılır. Jeneratörlerin ürettiği elektrik enerjisi denn
zaltı bataryalarını şarj (imla) etm ekte ve pervane m otorunu
çevirm ekte kullanılır. D enizaltı dalışta iken yalnız
bataryasını kullanabilir. Ç ünkü hava yeterli olmadığı
için dizeller çalıştırılm az. Bataryaları deşarj (tahliye)
olan denizaltı tekrar satha çıkm ak mecburiyetinde
kalır. D enizaltının tam am en satha çıkm adan dizel çalış­
tırılabilm esi için kuleden su sathına hava borusu uzatı*
lir. Bu boruya şnorkel denir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)