Kişi Sevdiğini Anar

Kişi Sevdiğini Anar

Herkesin zikri sevgisinin değerini, sevgisi
de aklım seviyesini gösterir. Ölümlü
bir varlığın sevgisi ile avunan ve hep onun
derdi ile uğraşan kimsenin kalbi ölür. Yüce
sevenler, O’nun sevgisini ve zikrini
her şeye tercih edenler insanların en akıllısı
ve en şereflisidir. Çünkü onlar servet olarak
ölümsüz bir sevgiyi, dost olarak ebedi bir
sevgiUyi seçmişlerdir. Ne mutlu o kullara!
Yüce Allah bu akıllı kullarını Kur’ân-1
Kerim’de bize şöyle tanıtıyor: “O gerçek
akıl sahip/eri, ayakta, otururken ve yanları
üzere vatarken (yani bütün hal ve zamanlarında) Allah’ı zikrederler. Gök/erin ve yerin
yaratılısım tefekkür ederler” (Ak İmrân
3/191).
Büyük müfessir Fahreddin er-bir (rahmetullahi
aleyh), “Bir kalp, ancak yüce
Allah’ın muhabbeti ile dirilir, sevgisiyle hayat
bulur, zikriyle huzura erer” diyor ve ekliyor:
“Bir kul ancak diliyle zikir, âzalarlyla
şükür, kalbiyle fikir içinde kaybolup, bütün
varlığı ile devamlı Allah’a kulluk yaptığında
gerçek insan olur” (Mefâtihul-Gayb,
9/110).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)