Anasayfa » Haber » Kirazın Bilinmeyen Özellikleri
Kiraz sapının faydaları

Kirazın Bilinmeyen Özellikleri

Kiraz sapının faydaları

 • Kiraz sapında iraz sapında vucudu dinlendiren sakinleştirici etkisi vardır
 • Kiraz sapında kanı temizler ve kansızlığa çok faydalıdır anemiyi önler.
 • Kiraz sapında kolesterolün düşürülmesine yardımcı özekklikler vardır.
 • Kiraz sapı karaciğeri dinlendirir ve faydalıdır.
 • Kiraz sapında prostat şikâyetlerinde prostatit hastalığında kullanılabilir özellikler faydalar vardır .
 • Kiraz sapında metobolizma hızlandırdığından kilo vermeye yardımcıdır faydalar vardır.
 • Kiraz sapında laksatif özelliklerinden dolayı kabızlıkla mücadele eder.
 • Kiraz sapında iltihap çözücü özelliğinden dolayı özellikle romatizma ve artrite iyi gelir.
 • Uzmanlara göre, kiraz sapları en iyi anti-enflamatuar ve idrar söktürücü yararları var uçucu yağlar ve potasyum tuzları içerir. Kiraz saplarının böbrek hastalığını, gut ve romatizmayı tedavi ettiği de bilinmektedir. Sakinleştirici bir etkisi vardır, kanınızı temizler, artrit ve ateroskleroz ile yardımcı olur, kolesterolü düşürür ve kilo kaybı ve selülit için çok yardımcıdır.

  Bu yüzden vişne reçeli yapar ya da komposto yaparsanız ya da sadece çok fazla kiraz yerseniz, sapları atmamalısınız. Çok hoş bir tada sahip harika, canlandırıcı bir çay yaparlar; Hepinizi denemeniz için cesaretlendiririm. Eğer beğenmediysen, kaybedecek bir şeyin yok.

 • Kiraz Sapının ÇAy Yapımı Ve Kiraz Saplarının Kurutulması

 •  karanlık ve kuru bir yerde kurumaya bırakın. Kullanıma hazır olduğunda, gerekli miktarı gece boyunca (12 saat) bir kase suya koyun. Ertesi gün, 10 dakika kaynatın ve 20 dakika kenara koyun. Her yemekten sonra, günde üç kez sıcak veya soğuk (dilerseniz tatlandırıcı ile) süzün ve içilir.

 Kirazın Bilinmeyen Özellikleriimages

 1. KİRAZIN FAYDALARI/ Kiraz fitokimyasallar açısından zengindir. Bunlar: anthocyanins (mevye ve sebzelerin rengini veren pigmentler; ki bunlar hücreleri zararlı kanserojen maddelere karşı koruyan antioksidan özellikleri sebebiyle kansere karşı seçenek oluşturabilirler). Aynı şekilde bir flavonoid olan quercetinki içinde hem anti-kanser bir oluşum, hem de anti-imflamotoral ve intihistaminik (alerji ve enfeksiyon önleyici) özellikler taşıyan bir antioksidandır.
 2. Kiraz hem kolesterolü hem de kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.
 3. Ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağlayabilir. Bu nedenle romatizma ve gut hastalıkları, eklem kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde kullanılabilir.
 4. Kabızlığı önlemede etkilidir.
 5. Kirazda bulunan kinik asit, böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir ve varsa zamanla dökülmesine yardımcı olabilir.
 6. Kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir.
 7. Aşırı ilaç tüketimi ile karaciğerde oluşan yükün azaltılmasında yardımcı olabilir.
 8. Nikotinin vücuttan atılmasında yardımcı olur.
 9. İçerdiği meyve şekeri levüloz rahat sindirilebildiği için, şeker hastaları da kirazı yanında protein kaynağı besinlerle birlikte tüketebilir.
 10. A vitamininin önemli bir kaynağı olan karoteni içeren kiraz, göz problemlerinin önlenmesinde yardımcı olabilir.
 11. 20 kirazda 12 – 25 miligram arasında antosiyanin bulunmaktadır, bu da bir aspirinden on kat daha etkilidir.
 12. KULLANILIŞI/ 30 gram kiraz sapını 1 litre suda 10 dakika kaynatarak hazırlayacağınız çay, böbrekleri çalıştırarak, diüretik (idrar söktürücü), kan ve idrar yolları temizleyicisi, safra akımını sağlayıcı, bağırsak düzenleyici etki gösterebilir.
 13. Araştırma, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü koleksiyon bahçesinden 2008 ve
  2009 yıllarında hasat edilen 0900 Ziraat, Sweetheart, ve Regina kiraz çeşitlerinde yürütülmüştür. Meyve
  kalitesinin belirlenmesi amacıyla meyve eti sertliği, saptan kopma direnci, meyve kabuk ve sap rengi, SÇKM, titre
  edilebilir asitlik, pH, etilen üretim hızı, solunum hızı, toplam fenolik madde miktarı, toplam antioksidan aktivite,
  toplam antosiyanin, şeker (fruktoz, glikoz, sorbitol) ve sapta klorofil miktarları analiz edilmiştir. Kiraz çeşitlerinin
  meyve sertliği ve saptan kopma direnci benzer olmuştur. Kabuk rengi açısından Sweetheart en açık renkli iken
  Regina ve 0900 Ziraat çeşitlerinde kabuk rengi daha koyu olmuştur. Sap rengi açısından ise 0900 Ziraat diğer iki
  çeşide oranla daha koyu sap rengine sahiptir. Kiraz çeşitlerinin hasattaki solunum hızları karşılaştırıldığında Regina
  meyvelerinin solunum hızı diğer iki çeşide göre daha düşük olmuştur. Meyve toplam fenolik madde miktarı
  Regina çeşidi meyvelerinde en yüksek (79,87 mgGE/100g) bulunmuş, bunu 0900 Ziraat (48.56 mgGE/100g) ve
  Sweetheart (37.37 mgGE/100g) çeşidi takip etmiştir. Bu sonuçlara paralel olarak Regina çeşidi meyveleri en
  yüksek antioksidan aktiviteyi (520.46 µmol TE/100 g) göstermiştir. Meyvelerde antosiyanin miktarı 0900 Ziraat
  (215 mg Cyanidin-3-rutinosideED/100g) ve Regina (211.33 mg Cyanidin-3-rutinosideED/100g) çeşitlerinde
  birbirine yakın değerler almış Sweetheart (197.67 mg Cyanidin-3-rutinosideED/100g) meyvelerinde ise daha
  düşük olarak belirlenmiştir. Fruktoz, glikoz ve sorbitol miktarı en yüksek Sweetheart çeşidinde bulunmuştur.
 14. Sert çekirdekli bir meyve türü olan kiraz,
  ılıman iklim meyvelerinin en önemlilerinden biridir.
  Kiraz sofralık meyve olarak tüketilen, meyve
  kokteyllerine eklenen veya kiraz likörü şeklinde
  değerlendirilen önemli bir ticari üründür. Doğrudan
  sofralık olarak tüketildiğinde meyve kalitesi fiyatı ve
  pazardaki talebi önemli ölçüde etkilemektedir. Son
  zamanlarda meyve ve sebzelerin tüketimi sağlıklı
  beslenme açısından teşvik edilmekte ve sağladıkları
  yararlar ve içerikleri sorgulanmaktadır. Bu nedenle
  antioksidan aktivitelerinin değerlendirildiği ve bu
  açıdan özellikle antosiyaninler ve polifenoller
  üzerindeki araştırmalar yoğunlaşmaktadır. Kiraz
  çeşitlerinin duyusal, beslenme ile ilgili ve biyoaktif
  bileşenler açısından farklılıklar gösterdiği birçok
  araştırmada belirlenmiştir (Kalyoncu ve ark., 2009;
  Jakobek ve ark. 2009; Usenik ve ark., 2008; Tural ve
  Koca, 2008).
  Kiraz kalite değerlendirilmesi için kullanılan
  parametreler meyvelerin rengi, şeker içeriği, asit
  içeriği, kuru madde içeriği ve sertliktir. Bu amaçla
  Türkiye’de önemli ticari değeri olan 0900 Ziraat,
  Regina ve Sweetheart kiraz çeşitlerinin temel meyve
  kalite özellikleri fiziksel, kimyasal, pomolojik ve
  beslenme özellikleri belirlenerek karşılaştırılmıştır.
  Materyal ve Metot
  Araştırma 2008 ve 2009 yılları olmak üzere,
  iki hasat döneminde Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri
  Merkez Araştırma Enstitüsü’nün Gıda Teknolojisi
  Bölümünde yürütülmüştür.
  Araştırmanın bitkisel materyalini Yalova
  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
  Enstitüsü Bahçesinden hasat edilen 0900 Ziraat,
  Sweetheart ve Regina kiraz çeşidi meyveleri
  oluşturmuştur.
  Hasat edilen kiraz meyvelerinde meyve eti
  sertliği, saptan kopma direnci, meyve ve sap renk
  değerleri, suda çözünür kuru madde miktarı, titre
  edilebilir toplam asitlik, pH, meyvede solunum hızı,
  etilen salgı hızı, toplam fenolik madde miktarı,
  toplam antioksidan aktivite, toplam antosiyanin
  analizleri 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 meyve
  olacak şekilde yapılmıştır. İkinci yıl olan 2009
  yılındaki denemede analizler saptan kopma direnci,
  meyve sertliği, meyve ve sap renk değerleri, suda
  çözünür katı madde miktarı, titre edilebilir toplam
  asitlik, pH, meyvede solunum hızı, saplarda klorofil
  miktarı, HPLC’de şeker miktarı analizleri yapılmıştır.
  Meyve Eti Sertliği; Kirazların meyve eti sertliği
  penetrometre (Nippon, FHR1, Japonya) ile koni tipi
  uç kullanılarak kiraz meyvesinin her iki yanak
  kısmında ölçülerek ortalaması alınmıştır. Sonuçlar
  Newton (N) olarak ifade edilmiştir.
  Meyve Kabuk ve Sap Rengi; Kirazların yüzey rengi
  meyve kabuğundan, sap rengi ise çok sayıda sap bir
  araya getirilerek CIE Minolta Kromametresi
  (Minolta, CR–300, Japonya) ile ölçülmüştür. Okunan
  renk değerler L*,.a*,.b* olarak ifade edilmiştir. a* ve
  b* değerlerinde yararlanılarak Chroma ve Hue°
  değerleri hesaplanmıştır.
  Solunum Hızı (mg CO2/kg.h); Karbondioksit (CO2)
  üretimi “Agilent 6890N” marka gaz
  kromotografında (GC) TCD (Termal Conductivity
  Detector) kullanılarak yapılmış ve mg CO2/kg.h
  olarak ifade edilmiştir (Claypool ve Keefer 1942).
  Etilen Üretimi (µl C2H4/kg.h); Dışsal etilen
  üretiminin ölçümü “Agilent 6890N” marka FID
  (Flame Ionization Detector) dedektörlü ve kapiler
  kolonlu gaz kromotografında (GC) yapılmıştır.
  Sonuçlar µl C2H4/kg.h cinsinden ifade edilmiştir
  (Öz, 2000).
  Suda Çözünür Kuru Madde Miktarı (SÇKM); Kiraz
  örneklerinin meyve suyu çıkarılarak suda çözünür
  kuru madde miktarı “Atago” marka el
  refraktometresiyle (Atago S-28, Japonya) oda
  sıcaklığında (20°C) ölçülmüştür. Sonuçlar % olarak
  ifade edilmiştir.
  Titre Edilebilir Asitlik (% Malik Asit) ve pH; Titre
  edilebilir asitlik malik asit cinsinden belirlenmiştir.
  Titre edilebilir asitlik aşağıdaki eşitlik kullanılarak
  hesaplanmıştır.
  Titre edilebilir asitlik (malik asit) %=Harcanan
  NaOH (ml) x N (0.1) x 0.067x 100/örnek miktarı
  pH değerleri; püre haline getirilmiş kirazların
  homojenize edilmesinden sonra cam elektrotlu ve
  NSORT pH 514 marka dijital pH metreyle
  ölçülmüştür.
  Ekstraksiyon Yöntemleri; Toplam Antioksidan ve
  Toplam Fenolik Madde Miktarı İçin Örneklerin
  Ekstraksiyonu: Çekirdeklerinden ayrılan kirazlar
  püre haline getirilerek 3 g örnek alınmış, 25 ml saf
  metanol eklenmiştir. Daha sonra “Silverson” marka
  homojenizatörde 2 dakika homojenize edilmiştir.
  Homojenize edilen örnek 16 saat +4°C’de karanlıkta
  bekletilmiş daha sonra “Eppendorf” marka
  santrifüjde 10000 rpm’de 20 dakika santrifüj
  yapılmıştır. Süpernatantlar (berrak metanol fazı)
  pastör pipeti ile alınarak amber şişelere konulmuş,
  analiz edilinceye kadar -20°C’de saklanmıştır.
  Ekstraksiyonlar üç tekerrür olarak yapılmıştır
  (Thaipong et al., 2006). Antioksidan aktivite ve
  toplam fenolik madde için tüm örnekler metanol ile
  ekstrakte edilmiştir.
  Toplam Fenolik Madde Miktarı; Toplam fenolik
  madde tayini, Folin-Ciocalteu kalorimetrik yöntemi
  modifiye edilerek spektrofotometrik olarak
  yapılmıştır Sonuçlar gallik asit eşdeğeri mg/100 g
  olarak ifade edilmiştir (Thaipong et al., 2006).
  Toplam Antioksidan Aktivite; Antioksidan aktivitesi
  tayininde Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP)
  metodu uygulanmıştır (Thaipong et al. 2006).
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
  Special Issue: 2, 2014
  1858
  Sonuçlar Trolox eş değeri (µM TE/100 g) olarak
  hesaplanmıştır.
  Toplam Antosiyanin Miktarı; Toplam antosiyanin
  miktarını belirlemek için pH diferansiyel metodu
  uygulanmıştır (Giusti and Wrolstad., 2001, Esti et al.,
  2002).
  Şeker Analizi (Fruktoz, Glikoz, b-sorbitol); Fruktoz,
  glikoz ve b-sorbitol miktarları Usenik ve ark. (2008)
  ve Öz ve ark. (2004)’e göre belirlenmiştir. Mevcut
  yöntemler kiraz meyve suyu örneklerine modifiye
  edilerek çözünür şeker miktarları HPLC koşullarında
  tespit edilmiştir.
  Kiraz Sapı Toplam Klorofil Miktarı; Kirazların
  saplarındaki klorofil miktarı, Lichtenhaler ve
  Welburn (1983) tarafından aşağıda verilmiş formüle
  göre hesaplanmış ve sonuçlar ortalama olarak mg/g
  şeklinde ifade edilmiştir (Holden, 1976).
  Toplam klorofil (mg/100 g)=
  8.02*(A663)+20.2*(A645)
  Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi; Araştırma,
  3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme
  desenine göre kurulmuş ve elde edilen verilere
  yıllara göre ayrı ayrı JUMP (The Statistical Discovery
  Software) istatistik programı kullanılarak varyans
  analizi uygulanmıştır (Acar ve Gizlenci, 2006).
  Ortalamalar arasındaki farklılıkların saptanmasında
  LSD (LS Means Differences Student’s t ) testi P<0,05
  Lest Significant önem düzeyinde kullanılmıştır.
  Tablolar – Differences P<0,05’da LSD
  gruplandırılmalarında küçük harfler kullanılmıştır
  (Kalaycı, 2005).
  Bulgular ve Tartışma
  Kiraz çeşitlerinin 2008-2009 yılları hasattan
  hemen sonra belirlenen fizikokimyasal özellikleri
  Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Kalite
  değerlendirilmesi için kullanılan ana parametreler,
  meyvelerin rengi, şeker içeriği, asit içeriği, kuru
  madde içeriği ve sertliktir. Sertlik özellikle yurtdışı
  pazarları için önemli bir parametredir.
  Tablolardan kiraz çeşitlerinin meyve
  kaliteleri incelendiğinde; çeşitlerin meyve sertliği ve
  saptan kopma direnci incelendiğinde 0900 Ziraat
  çeşidi diğer 2 çeşitten istatistiki düzeyde önemli
  farklılık göstermiştir. Meyve ile sap arasındaki
  bağlantının da 0900 Ziraat çeşidinde (4.80N) Regina
  (4.52) ve Sweetheart (4.33) çeşidine göre daha
  güçlü olduğu görülmüştür. Kirazda en önemli kalite
  ve olgunluk göstergesi olan meyve kabuk rengi
  açısından Sweetheart en açık renkli (*L) iken Regina
  ve 0900 Ziraat çeşitlerinde kabuk rengi daha
  koyudur (Tablo 1). Sap rengi açısından ise 0900
  Ziraat diğer iki çeşide oranla daha koyu sap rengine
  sahiptir. II. Yıl (Tablo 2) çeşitlerin kabuk ve sap renk
  değerleri birbirine yakın olmuştur. Kiraz çeşitlerinin
  hasattaki solunum hızları karşılaştırıldığında Regina
  meyvelerinin solunum hızı (8.46 mg CO2/kg.h) diğer
  iki çeşide göre daha düşüktür. Çeşitlerin toplam
  fenolik madde miktarı, Folin-Ciocalteu kalorimetrik
  yöntemi ile belirlenerek gallik asit eşdeğeri olarak
  hesaplanmıştır. Toplam fenolik madde miktarı
  Regina çeşidi meyvelerinde (79,87 mgGE/100g)
  bulunmuş ve diğer iki çeşidin hemen hemen 2 katına
  ulaşmıştır. 0900 Ziraat (48.56 mgGE/100g) ve
  Sweetheart (37.37 mgGE/100g) ise daha düşük
  düzeyde kalmıştır. Antioksidan aktivite değeri,
  toplam fenolik madde miktarı sonuçlarına paralel
  olarak Regina çeşidi meyvelerinde en yüksek
  antioksidan aktiviteyi (520.46 µmol TE/100 g)
  göstermiştir. Toplam antosiyanin miktarı pH
  diferansiyel metodu uygulanarak sonuçlar cyanidin3-rutinoside miktarına göre hesaplanmıştır.
  Çeşitlerin antosiyanin miktarı 0900 Ziraat (215
  mgCyanidin-3-rutinosideED/100g) ve Regina
  (211.33 mgCyanidin-3-rutinosideED/100g)
  meyvelerinde birbirine yakın değerler almış
  Sweetheart (197.67 mgCyanidin-3-
  rutinosideED/100g) meyvelerinde daha düşük
  olarak belirlenmiştir (Tablo1).
  II. yıl (Tablo2) kiraz çeşitlerinin hasattaki
  meyve kaliteleri incelendiğinde; meyve eti sertliği
  5.41 N ile en yüksek Regina meyvelerinde
  belirlenirken bunu 5.38 N ile Sweetheart takip
  etmiş, 4.62 N ile en düşük 0900 Ziraat çeşidinde
  tespit edilmiştir. Saptan kopma direnci değerlerinde
  4.46 N değeri ile 0900 Ziraat meyvelerinde en
  yüksek ölçülmüş, en düşük ise 4.09 N değeri ile
  Regina meyvelerinde belirlenmiştir.
  Spektrofotometrik olarak belirlenen kiraz saplarının
  klorofil miktarı 7.18mg/100g ile en yüksek Regina
  meyvelerinde olurken, 0900 Ziraat ve Sweetheart
  çeşitlerinde birbirine yakın belirlenmiştir. Suda
  çözünür kuru madde miktarı en yüksek Regina çeşidi
  meyvelerinde belirlenirken bunu Sweetheart ve
  0900ziraat çeşitleri takip etmiştir. Titre edilebilir
  sitlik açısından incelenen çeşitler önemli farklılık
  göstermiştir. Titre edilebilir asitliği en yüksek olan
  çeşit Sweetheart olarak belirlenmiştir.
 15. Uzun süredir bitkisel ilaç olarak kullanılan saplar, idrar yolu ve böbrek rahatsızlıklarının temizliği ve tedavisi için çay olarak kullanılır. Ayrıca idrar yollarında ve böbreklerde oluşan taşları kırmaya ve çıkarmaya yardımcı olur. Ancak, taşlar çok büyükse, çay tıkanmaya neden olabileceğinden alternatif yöntemler kullanmak daha iyidir.
  Kiraz çeşitlerinin hasattaki solunum hızları
  karşılaştırıldığında Regina meyvelerinin solunum
  hızı 6.64 mg CO2/kg.h olarak diğer iki çeşide göre
  daha düşük bulunmuş solunum hızları 2. yılda da ilk
  yıl sonuçlarına benzer olmuştur. Solunum, taze
  ürünlerin hasat sonrası yaşamında önemli bir yere
  sahiptir. Meyve yüzeyinden olan kayıplar, açığa
  çıkan ısı enerjisi ve yeni bileşiklerin sentezi ile
  yakından ilgili olup dokunun metabolik aktivitesini
  gösterir. Genel olarak, taze ürünlerin solunum hızı
  ve hasat sonrası yaşamları arasında ters bir ilişki
  vardır. Daha yüksek solunum hızı, dayanıksız, hasat
  sonrası yaşam ömrünün kısalması şeklinde
  sonuçlarla kendini gösterir (Saltveit, 2004). Bu
  yönden incelendiğinde çalışmada 1. yıl sonuçlarına
  göre en yüksek solunum hızı 0900 Ziraat çeşidinde
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
  Special Issue: 2, 2014
  1859
  (16.25 mg CO2/kg.h), en düşük ise Regina çeşidinde
  8.46 mg CO2/kg.h olarak tespit edilmiştir. Solunum
  hızı yönünden hasat sonrası muhafazada Regina
  çeşidinin diğer iki çeşide göre daha dayanıklı olduğu
  düşünülebilir. II. yıl yapılan analiz sonuçlarında yine
  ilk yıla paralel olarak Regina çeşidinde solunum hızı
  0900 Ziraat ve Sweetheart çeşidinden daha düşük
  olmuştur.
  Etilenin kiraz gibi klimakterik olmayan
  meyveler üzerindeki rolü tam olarak
  bilinmemektedir. Kiraz meyvesinin klimakterik
  meyvelerden daha az etilen ürettiği belirtilmektedir
  (Mozeticˇ et al., 2006). Kiraz çeşitlerinde etilen
  üretim miktarları 3.84-3.04 μl C2H4/kg.h olarak
  belirlenmiştir (Tablo 1).
  Kiraz, fruktoz bakımından zengin
  meyvelerdendir. Kiraz meyvesinde,
  monosakkaritler grubunda olan glikoz ve fruktozun
  toplam şeker miktarının %80’ninden fazlasını
  oluşturmaktadır (Girard & Kopp, 1998; Usenik et al.,
  2008, 2010). Kiraz sakkaroz içermez, şeker türevi
  olarak şeker alkolleri grubuna giren sorbitol halinde
  bulunur (Karaçalı, 2009). Kiraz meyveleri elma,
  armut, şeftali ve erik meyvelerinde olduğu gibi
  yüksek miktarda sorbitol içermektedir (Noiraud et
  al., 2001). Sorbitolün diş sağlığı ve diyetlerde sağlık
  üzerine olumlu etkisi bulunduğu bildirilmiştir.
  (Kelebek & Selli, 2011). Kiraz meyvelerinin fruktoz,
  glikoz ve sorbitol miktarları Tablo 2’de verilmiştir.
  Fruktoz, glikoz ve sorbitol şeker miktarlarının
  toplamı değerlendirildiğinde en yüksek Sweetheart
  çeşidinde bulunmuş, Regina ve 0900 Ziraat çeşidi
  meyvelerinde daha düşük tespit edilmiştir. Fruktoz
  miktarı 80.67 g/l ile en yüksek Sweetheart çeşidinde
  belirlenirken, sırasıyla 60.63 ve 60.84 g/l olarak
  0900Ziraat ve Regina çeşitlerinde belirlenmiştir.
  Glikoz miktarı en yüksek 72.51g/l ile Sweetheart
  meyvelerinde olurken 63.60g/l ile Regina ve 55.52
  g/l ile 0900Ziraat çeşidi takip etmiş ve birlikte grup
  oluşturmuşlardır. Sweetheart glikoz ve früktoz
  miktarında olduğu gibi sorbitol miktarı da en yüksek
  olan çeşit olmuş, 0900 Ziraat ve Regina çeşitleri ise
  aynı grupta yer almıştır. Şekerler meyvelerde az
  veya çok miktarda, değişik şekillerde bulunan suda
  eriyen karbonhidratlardır. Bir çalışmada kiraz
  meyvelerinde hasattan hemen sonra glikoz 3.6 g
  /100 g, fruktoz 3.7 g/100 g, sorbitol 1.9± 0.2 g/100 g
  olarak bulunmuştur. Bu miktarların denemede
  kullanılan cv Ambrun´es kiraz çeşidinin karakteristik
  özelliği olduğu düşünülmektedir (Alique ve
  ark.,2005).
  Son zamanlarda meyve ve sebzelerin sağlık
  açısından yararlarının ve bunu etkileyen içerik
  maddelerin değerlendirildiği çalışmalar artmıştır. Bu
  bileşiklerden antosiyaninler ve polifenoller ön plana
  çıkmaktadır. Kiraz çeşitleri meyve duyusal özellikler
  yanında, beslenme ile ilgili ve biyoaktif bileşenler
  açısından da farklılıklar göstermektedir (Fazzari et
  al., 2008). Kiraz çeşitlerinin şeker miktarı, meyve eti
  sertliği, meyve kabuk rengi gibi özellikleri tüketiciler
  tarafından meyvenin kabulü için önemli
  özelliklerdir. Kiraz meyvesinin fiziksel, kimyasal ve
  beslenme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla birçok
  çalışma yapılmıştır (Esti et. al., 2002; Faniadis et. al.,
  2010; Girard & Kopp, 1998; Liu et al., 2011; Mozetic
  et al., 2002; Serra et al., 2011; Serrano et al., 2009;
  Usenik et al., 2010).
  Kiraz meyveleri yaklaşık olarak 1500 mg/kg
  toplam fenolik madde ihtiva etmektedir, fenollerin
  %60-74’ünü ağırlık olarak ana bileşen hidrosinnamik
  asitler, antosiyaninler, flavan-3-ol (kateşinler) ve
  flavanollerden meydana gelmektedir (PadillaZakour et al., 2007; Gonçalves et al., 2004).
  Kirazlardaki toplam fenollerin miktarı kırmızı kuş
  üzümü, kırmızı ahududu ve çilek meyvelerindekine
  benzer düzeyde olup yaban mersini gibi koyu renkli
  meyvelerden daha düşüktür (Jakobek et al., 2009;
  Jakobek et al., 2007a,b). Kirazlarda bulunan fenolik
  maddelerin antioksidan aktiviteyle yüksek
  korelasyon gösterdiği bilinmektedir (Serra et al.,
  2011; Usenik et al., 2008). Bizim çalışmamızda da
  fenolik madde miktarı en yüksek olan Regina
  çeşidinde meyvelerin antioksidan aktivitelerinin de
  en yüksek çıktığı tespit edilmiştir.
  Üç kiraz çeşidinde (Van, Noir De Guben ve
  0900 Ziraat) yürütülen araştırmada meyvelerin
  fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri bakımından
  çeşitler istatistikî olarak bulunan farklılıkların,
  çeşitlerin genetik yapıları yanında çevre ve
  yetiştirme koşullarından da olabileceği bildirilmiştir
  (Vursavuş et al., 2006). Meyve rengi Chroma ve Hue
  açısı bakımından her üç çeşit arasında önemli
  farlılıklar tespit edilmiş ve Chroma 7.86 ile 19.89,
  Hue açısı ise 12.90 ile 25.15 arasında değişmiştir.
  Sütyemez (2000), 0900 Ziraat çeşidinde L*, a* ve b*
  değerlerini sırasıyla 35.92, 23.11 ve 20.06 olarak
  bulmuştur. Aynı çeşitler farklı çalışmalarda
  kullanıldığı halde elde edilen değerler arasında
  önemli farklılık görülmektedir (Bernalte et al., 2003;
  Sütyemez, 2000). Bu farklılıkların çevre ve
  yetiştirme koşullarından kaynaklanabileceği
  belirtilmektedir (Vursavuş et al., 2006).
  Ballistreri ve ark., (2013), İtalya’da yetişen 24
  kiraz meyvesinde çeşitlerin özelliklerini belirlemişler
  ve Sweetheart çeşidinde glikoz, fruktoz ve sorbitol
  miktarlarını sırasıyla 8.77, 6.65, 3.33 mg/100g
  olarak tespit edilmiştir. Antosiyanin Cyanidin 3-
  rutinoside miktarı 22.42 CGE/100 g ve %79.82
  olarak taze ağırlıkta belirlenmiştir. Olgun
  meyvelerin tatlılığının basit şekerlerden (mono- ve
  disakkaritler) türediği belirtilen çalışmada glikoz
  7.78 g/100 g; fruktoz, 7.09 g/100 g; ve sorbitol, 1.4
  g/100 g olarak bulunmuştur. Kirazlarda sakkaroz
  tespit edilmemiştir. Birçok kaynakta sakkaroz varlığı
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
  Special Issue: 2, 2014
  1860
  belirtilmezken bazı çeşitlerde düşük miktarda
  0.64/100 g olarak tespit edilmiştir (Gardiner et al.,
  1993). Bizim yaptığımız çalışmada da sakkaroz tespit
  edilmemiştir. Usenik et al. (2007), 13 kiraz çeşidinde
  yürüttükleri araştırmada meyvelerde şekerlerin
  toplam miktarının (glikoz, fruktoz, sakkaroz ve
  sorbitol) 125 – 265 g/kg, taze ağırlık arasında
  değiştiğini saptamıştır. Toplam fenolik bileşenler
  44.3–87.9 mg gallik asit eş değeri/100 g, antioxidan
  aktivitesi ise 8.0–17.2 mg askorbik asit eş değeri
  antioksidan kapasitesi mg/100g taze ağırlık olarak
  ölçülmüştür.Kirazın kimyasal yapısı çeşitli faktörlere
  bağlı olarak değişmektedir. Meyvelerin kimyasal
  yapısı üzerinde ışık, sıcaklık, sulama, gübreleme,
  yer, meyvelerin yaralanması, hasat zamanı etkili
  olmaktadır. Ayrıca çeşitler arasında genetik farklar
  da mevcuttur (Özçağıran, 1977, Ballistreri et al.
  2013).
  Sonuç
  Türkiye’de Yalova koşullarında yetişen ticari
  değeri olan sofralık kiraz çeşitlerinde en yüksek
  şeker miktarı Sweetheart kiraz çeşidinde
  belirlenirken, toplam fenolik madde miktarı ve
  antioksidan aktivite açısından Regina kiraz çeşidi
  daha üstün olarak belirlenmiştir. Ülkemizde kiraz
  yetiştiriciliğinde ve ihracatında 0900 Ziraat çeşidi
  önemli yer tutmaktadır. Ancak incelenen
  çeşitlerden Regina, düşük solunum hızı ve sağlıklı
  beslenme açısından içerdiği fitokimyasallar
  bakımından dikkati çekmektedir.
  Tablo 1. Kiraz çeşitlerinin hasattaki meyve kalite özellikleri (I. yıl)
  Kalite Özellikleri 0900 Ziraat Sweetheart Regina
  Meyve sertliği (N) 4.60a 4.35b 4.43b
  Saptan kopma direnci (N) 4.80a 4.52b 4.33b
  Meyve kabuk L* renk 32.53c 42.22a 38.41b
  Meyve kabuk Hue° renk 18.72c 30.34a 26.46b
  Meyve kabuk Chroma renk 24.82c 42.43a 39.09b
  Sap L* renk 44.75b 49.49a 49.34a
  Sap Hue° renk 108.10b 107.99b 112.05a
  Sap Chroma renk 23.97c 28.32b 30.04a
  SÇKM (%) 15.30a 15.00a 14.70b
  Titre edilebilir asitlik (% malik asit) 5.86c 9.70a 7.00b
  pH 3.67a 3.60a 3.47b
  Solunum hızı (mg CO2/kg.h) 16.25a 15.17b 8.46c
  Etilen (μl C2H4/kg.h) 3.04c 3.24b 3.84a
  Toplam fenol (mg GE/100 g) 48.56b 37.37c 79.87a
  Antioksidan kapasitesi (µmol TE/100 g) 247.31b 265.37b 520.46a
  Antosiyanin(mg Cyanidin-3-rutinosideED/100g) 215.00a 197.67c 211.33b
  P<0.05
  Tablo 2. Kiraz çeşitlerinin hasattaki meyve kalite özellikleri (II. yıl)
  Kalite Özellikleri 0900 Ziraat Sweetheart Regina
  Meyve sertliği (N) 4.62b 5.38a 5.41a
  Saptan kopma direnci (N) 4.46a 4.28ab 4.09b
  Meyve kabuk L* renk 32.83b 34.96a 33.61ab
  Meyve kabuk Hue° renk 21.84 23.03 22.02
  Meyve kabuk Chroma renk 24.42 29.37 25.85
  Sap L* renk 51.59b 56.13a 51.29b
  Sap Hue° renk 118.83a 112.79b 118.10a
  Sap Chroma renk 32.05 33.78 32.94
  Sapta toplam klorofil (mg/100 g) 6.51b 6.09c 7.18a
  SÇKM (%) 14.90b 15.33a 15.20a
  Titre edilebilir asitlik (% malik asit) 5.24c 6.70a 5.71b
  pH 3.45c 3.53b 3.60a
  Solunum hızı (mg CO2/kg.h) 13.44a 12.55a 6.64b
  Fruktoz (g/l) 60.63b 80.67a 60.84b
  Glikoz (g/l) 55.52b 72.51a 63.60b
  Sorbitol-b (g/l) 28.26b 40.37a 28.94b
  P<0.05
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
  Special Issue: 2, 2014
  1861
  Kaynaklar
  Acar, M. ve Gizlenci, Ş. , 2006. Tarımsal
  Araştırmacılar için JMP Kullanımı. Karadeniz
  Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun.
  Alique, R., Zamorano, J.P., Mart´Inez, M.A., Alonso,
  J., 2005. Effect of heat and cold treatments
  on respiratory metabolism and shelf-life of
  sweet cherry, type picota cv “Ambrun´es”.
  Postharvest Biology and Technology 35,
  153–165.
  Ballistreri G. , Continella A. , Gentilea. , Amenta M.,
  Fabroni S. , Rapisarda P. , 2013. Fruit quality
  and bioactive compounds relevant to human
  health of sweet cherry (Prunus avium L.)
  cultivars grown in Italy. Food Chemistry 140:
  630–638.
  Bernalte, M. J., Sabio, E., Hern´andez, M. T.,
  Gervasini, C., 2003. Influence of storage
  delay on quality of ‘Van’ sweet cherry.
  Postharvest Biol. Technol. 28, 303–312.
  Claypool, L.L VE R.M. Keefer., 1942. A Colorimetric
  Method for CO2 Determination in
  Respiration Studies. Proc. Amer. Soc. Hort.
  Sci. 40:177-186.
  Esti, M., Cinquanta, L., Sinesio, F., Moneta, E., & Di
  Matteo, M., 2002. Physicochemical and
  sensory fruit characteristics of two sweet
  cherry cultivars after cool storage. Food
  Chemistry, 76, 399–405.
  Cemeroğlu, B. , 2009. Meyve ve Sebze İşleme
  Teknolojisi1, Gıda Teknolojisi Derneği
  Yayınları. Yayın No: 39, 3.baskı, 707
  s,.Ankara.
  Faniadis, D. , Drogoud, P. D. İ, Vasilakakis. M., 2010.
  Effects of cultivar, orchard elevation and
  storage on fruit quality characters of sweet
  cherry (Prunus avium L.). Scientia
  Horticulturae 125: 301–304.
  Fazzari, M., Fukumoto, L., Mazza, G., Livrea, M. A.,
  Tesoriere, L., & Di Marco, L.. 2008. In vitro
  bioavailability of phenolic compounds from
  five cultivars of frozen sweet cherries
  (Prunus avium L.). Journal of Agricultural and
  Food Chemistry, 56, 3561–3568.
  Girard, B., and Kopp, T. G., 1998. Physicochemical
  characteristics of selected sweet cherry
  cultivars, Journal of Agricultural and Food
  Chemistry, 46, 471–476.
  Gonc`Alves, B., Landbo, A. K., Let, M., Silva, A. P.,
  Rosa, E., Meyer, A. S., 2004. Storage affects
  the phenolic profiles and antioxidant
  activities of cherries (Prunus Avium L.) on
  human low-density lipoproteins. J. Sci. Food
  Agric., 84: 1013–1020.
  Gonçalves, B., Silva, A. P., Moutinho-Pereira, J.,
  Bacelar, E., Rosa, E., & Meyer, A. S., 2007.
  Effect of ripeness and postharvest storage on
  the evolution of colour and anthocyanins in
  cherries (Prunus avium L.). Food Chemistry,
  103, 976–984.
  Giusti, M. M. And Wrolstad, R. E. , 2001.
  Anthocyanins. Characterization and
  measurement with UV-visible spectroscopy.
  In R. E. Wrolstad & S. J. Schwartz (Eds.),
  Current protocols in food analytical
  chemistry, Unit F1.2., (pp. 1–13).
  Holden M. , Chlorophylls. P.p 2-37im T.W. Godwin,
  ed., 1976. Chemistry and Biochemistry of
  Plant Pigments 2nd ed. Academic press,
  London.
  Jakobek, L., Sˇeruga, M., Voc´a, S., Sˇindrak, Z.,
  Dobricˇevic, N. , 2009. Flavonol and phenolic
  acid composition of sweet cherries (cv.
  Lapins) produced on six different vegetative
  rootstocks. Scientia Horticulturae 123, 23–
  28.
  Jakobek, L., Eruga, Sˇ, M., Medvidovic´-Kosanovic´ ,
  M., Novak, I., 2007a. Anthocyanin content
  and antioxidant activity of various red fruit
  juices. Dtsch. Lebensm.-Rundsch. 103: 59–
  64.
  Jakobek, L., Eruga, Sˇ., M., Novak, I., Medvidovic´-
  Kosanovic´, M. , 2007b. Flavonols, phenolic
  acids and antioxidant activity of some red
  fruits. Dtsch. Lebensm.-Rundsch. 103: 369–
  378.
  Kalaycı, M. , 2005. Örneklerle Jump Kullanımı ve
  Tarımsal Araştırma İçin Varyans Analiz
  Modelleri. Anadolu Tarımsal Araştırma
  Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Yayın No: 21,
  Eskişehir.
  Kalyoncu I.H., Akbulat M., Çoklar H., 2009.
  Antioxidant capacity, total phenolics and
  some chemical properties of semi-matured
  apricot cultivars grown in Malatya, Turkey.
  World Appl. Sci. J. 6, 519–523.
  Karaçalı, İ. , 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve
  Pazarlaması, Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi
  Yayınları No: 494.
  Kelebek, H., & Selli, S., 2011. Evaluation of chemical
  constituents and antioxidant activity of
  sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars.
  International Journal of Food Science &
  Technology, 46, 2530–2537.
  Lichtenhaler, K. and Wellburn, A. R., 1983.
  Determinations of total carotenoids and
  chlorophylls a and b of leaf extracts in
  different solvents. Biochemical Society
  Transactions, 11: 591-592.
  Liu, Y., Liu, X., Zhong, F., Tian, R., Zhang, K., Zhang,
  X., 2011. Comparative study of phenolic
  compounds and antioxidant activity in
  different species of cherries. Journal of Food
  Science, 76, 633–638.
  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
  Special Issue: 2, 2014
  1862
  Mozetic, B., Trebse, P., & Hribar, J., 2002.
  Determination and quantitation of
  anthocyanins and hydroxycinnamic acids in
  different cultivars of sweet cherries (Prunus
  avium L.) from Nova Gorica region (Slovenia).
  Food Technology and Biotechnology, 40,
  207–212.
  Mozetič, B., Simičič, M.; Trebše, P., 2006.
  Anthocyanins and hidroxycinnamic acids of
  Lambert Compact cherries (Prunus Avium L.)
  after cold storage and 1-
  methylcyclopropene treatments. Food
  Chem., 97: 302–309.
  Noiraud N, Maurousset L, Lemoine R., 2001.
  Transport of polyols in higher plants. Plant
  Physiol Biochem. , 39:717–728.
  Öz, A.T., 2000. Farklı Muhafaza Sıcaklıklarının ve
  Polietilen Torbaların iki Farklı Yerel Trabzon
  Hurmasının Muhafaza Ömrü ve Kalitesine
  Etkileri. KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe
  Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 54
  s..
  Öz, A. T., Özelkök, İ. S., Albayrak, B., 2004. Sugar and
  Tannin Content Changes in Persimmon Fruits
  During Artificial Ripening with Dry Ice. 5th
  International Postharvest Symposium, Acta
  Hort. 682(2):987–991, Verona, Italy.
  Özçağıran, R., 1977, Kiraz-Vişne. Ege Üniversitesi
  Ziraat Fakültesi Yayınları No:328 Bornova,
  İzmir.
  Padilla-Zakour, O. I., Ryona, I., Cooley, H. J.,
  Robinson, T. L., Osborne, J. and Frer, J., 2007.
  Shelf-life Extension of Sweet Cherries by
  Field Management, Post-harvest Treatments
  and Modified Atmosphere Packaging. New
  York State Horticultural Society, Volume 15,
  Number 2.
  Saltveit, M.E., 2004. Respiratory Metabolism, The
  commercial storage of fruits, vegetables and
  florist nursery stocks. Agr. Hdbk. No:66.
  Serra, A. T., Duarte, R. O., Bronze, M. R., & Duarte,
  C. M. M., 2011. Identification of bioactive
  response in traditional cherries from
  Portugal. Food Chemistry, 125, 318–325.
  Serrano, M., Díaz-Mula, H. M., Zapata, P. J., Castillo,
  S., Guillen, F., Martínez-Romero, D., 2009.
  Maturity stage at harvest determines the
  fruit quality and antioxidant potential after
  storage of sweet cherry cultivars. Journal of
  Agricultural and Food Chemistry, 57, 3240–
  3246.
  Serradilla M. J. , Martín A. , Ruiz-Moyano S. ,
  Hernández A. , López-Corrales M., Córdoba
  M. de G., 2012. Physicochemical and
  sensorial characterisation of four sweet
  cherry cultivars grown in Jerte Valley (Spain)
  Food Chemistry 133: 1551–1559.
  Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., CisnerosZevallos, L., Byrne, D. H.,2006. Comparison
  of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for
  estimating antioxidant activity from guava
  fruit extracts. Journal of Food Composition
  and Analysis 19:669–675.
  Tural, S., Koca, I., 2008. Physico-chemical and
  antioxidant properties of cornelian cherry
  fruits (Cornus mas L.) grown in Turkey. Sci.
  Hortic. 116 (4), 362-366.
  Usenik, V., Fabcic, J., & Stampar, F., 2008. Sugars,
  organic acids, phenolic composition and
  antioxidant activity of sweet cherry (Prunus
  avium L.). Food Chemistry, 107, 185–192.
  Usenik, V., Fajt, N., Mikulic-Petkovsek, M., Slatnar,
  A., Stampar, F., & Veberic, R., 2010. Sweet
  cherry pomological and biochemical
  characteristics influenced by rootstock.
  Journal of Agricultural and Food Chemistry,
  58, 4928–4933.
  Vursavuş, K., Kebelek, H., and Selli, S., 2006. A study
  on some chemical and physicomechanic
  propertis of three sweet cherry varieties
  (Prunus avium L.) in Turkey, Journal of Food
  Engineering, 74(49): 568–575.
Kiraz sapının faydaları
Kiraz sapının faydaları
Kiraz sapının faydaları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.