Kiderlen-Wächter, Alfred von

Kiderlen-Wächter, Alfred von

Kiderlen-Wächter, Alfred von

(d. 10Temmuz 1852, Stuttgart – ö. 30 Aralık 1912, Stuttgart, Württemberg, Almanya), Alman devlet adamı. I. Dünya Savaşı öncesinde, dışişleri bakanı olduğu dönemde II. Fas Bunahmı’nda (1911) rol oynamıştır. Fransız-Alman Savaşı’na (1870-71) katıldıktan sonra hukuk öğrenimi gördü. 1879’da Prusya dışişlerinde görev aldı. Bismarck sonrası dönemde egemen olan esneklikten uzak diplomasi anlayışının savunucu-lanndandı. Bu anlayışa çok uygun düşen kişiliği yüzünden, 1898’de İmparator II. Wilhelm’in desteğini yitirdi. Bunun üzerine elçi olarak Bükreş’e gönderildi; ardından bir süre İstanbul’da görev yaptı ve Berlin-Bağdat Demiryolu’nun yapımını savundu. 1908’de dışişleri bakan vekilliğine atandı.
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakını izle yen bunalım sırasında Rusya’nın Sırbistan’ yardımının önlenmesinde rol oynadı. B sırada artık saldırgan bir dış politika; savunmaya başlamıştı; bu politika çeşit kazanımlar sağladıysa da sonuçta Rusya il Almanya’nın arası açıldı. 1910’da, yer şansölye Theobald von Bethmann Holhvej;

Kiderlen-VVâchter, Olaf Gulbransson’un bir çizimi
Archıv für Kunst und Geschichte, Batı Berlin
imparatoru ikna ederek Kiderlen’i dışişle bakanlığına atadı.
İmparator ile Amiral Alfred von Tirpitz’i İngilizlerinkine eşit güçte bir Alman donaı ması inşa etme girişimlerine karşı çıka Kiderlen, Almanya’nın Avrupa’da en bı yük güç durumuna gelmesi için bir ar; olarak gördüğü Üçlü İttifak’ı (Almany; Avusturya-Macaristan ve İtalya) kurma} çalıştı. Temmuz 1911’de Almanya, büyi ölçüde Kiderlen’in kışkırtması sonucu Fra: sız denetimindeki Fas’a “Panther” adlı gar botu gönderdi. Agadir Olayı diye bilinen \ eylemi II. Fas Bunalımı izledi (bak. F Bunalımları). Fransa hükümetinin uzlaşn önerilerini reddeden Kiderlen, İngiltere’ de görüşmelerin dışında tutmaya çalış Bunun üzerine İngilizler müdahale tehc dinde bulundu. Kiderlen’in, Fas’ın Frans ya bırakılması karşılığında Fransız Kong su’nun tümüyle Almanya’ya verilmesi y lundaki isteği de reddedildi. Kasım 1911’d Almanya’nın Fransız Kongosu’ndan iki k çük toprak parçası alması ve Fas’ın da t Fransız protektorası olması koşuluyla ani; ma sağlandı. Almanya’nın topraklarını g nişletmesini savunan gruplar, yetersiz old ğu gerekçesiyle anlaşmayı reddettiler, i derlen ise, tüm bu bunalım ve çatışmala karşın görevde kalmayı başardı.
Kidinnu, (ü. İÖ y. 379, Babil), ılı noktalarının yalpalaması olgusunu (Yer’ dönme ekseninin yer değiştirmesi nedeni) yıl uzunluğunda değişmelerin ortaya çıkm sı) bulduğu sanılan astronom ve matemati çi. Sippar’daki astronomi okulunu yönet Kidinnu, İÖ 383’te Babil takvimine 19 yıl çevrimin eklenmesini sağladı. Bu sistem her yılda 12 ay vardı; ama 19 yılda b fazladan yedi ayın eklenmesi gerekiyorc Bu takvim Yahudiler tarafından da beniı şendi ve günümüze kadar kullanılageldi
Kidinnu ayrıca Güneş ve gezegenleı hareketlerini daha açık bir. biçimde ifa etmek için gelişkin bir sistem (B Sisten ortaya attı. Bu sistemde gezegenlerin kor munu ifade etmek için zikzak fonksiyon denen ve düzenli aralarla artıp azal değerler kullanılıyordu. Kidinnu’nun kaı şum ayının (Ay’ın Güneş’e göre aynı kot muna dönmesi) uzunluğuna ilişkin hesa 29.530614 günlük bir değer verir ki, rakam gerçek değerden bir saniyeden farklılık gösterir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*