Keynes, John Neville

Keynes, John Neville

Keynes, John Neville

(d. 31 Ağustos 1852, Salisbury, Wiltshire – 5. 15 Kasim 1949, Cambridge, İngiltere), İngiliz felsefeci ve iktisatçı. Tümevarımsal ve tümdenge-limsel usavurmayı bir arada kullanarak iktisadi düşüncenin iki kutbunu bütünleştirmeye çalışmıştır.
Londra ve Cambridge üniversitelerinde öğrenim gördü. 1875’te bitirdiği Cambridge’ de, 1884-1911 arasında manevi bilimler dalında öğretim üyeliği yaptı. Cambridge’ deki Economics Tripos’un (İktisat Onur Programı) kurulmasında etkin biçimde çalıştı.
Keynes’in iktisada en önemli katkısı mantık ve metodoloji alanında oldu. En önemli iki yapıtı Studies and Exercises in Formal Logic (1884; Biçimsel Mantık İncelemeleri ve Alıştırmaları) ile iktisat metodolojisinin klasiklerinden The Scope and Methods of Political Economy’dir (1891; Siyasal İktisadın Kapsamı ve Yöntemleri). Metodoloji konusundaki çeşitli yaklaşımları tümeva-rımsal ve tümdengelimse! olmak üzere iki kategoriye ayıran bu yapıtta Keynes, iki yöntemi bağdaştırmaya çalıştı. Bu dönemde Almanca konuşulan ülkelerde, tümdengelimsel yaklaşımı savunarak salt kuramın önemini vurgulayan Cari Menger’in öncülüğündeki Avusturya iktisât okulu ile tümeva-rımsal çalışmaya ağırlık veren Alman iktisatçı Gustav Schmoller’in yandaşları arasındaki Methodenstreit (yöntem kavgası) sürüyordu. Oysa Keynes’e göre tümevarım tümdengelimin dayanması gereken genel öncülleri veriyor, buna karşılık tümdengelim de tümevarımsal işlemlerle sınanması gereken genelleme ya da yasalara ulaşılmasını sağlıyordu. Keynes 20. yüzyılın en etkili iktisatçılarından John Maynard Keynes’in babasıdır.
Keynes, Richard Darwin (d. 14 Ağustos 1919, Londra, İngiltere), İngiliz fizyolog. Radyoaktif sodyum ve potasyum kullanarak sinir iletisi sırasında sodyum ve potasyumun hücre düzeyindeki hareketini ilk kez izleyen bilim adamıdır.
1949’da Cambridge Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra aynı üniversitede ders vermeye başladı. 1960-64 arasında Babraham’daki Tarımsal Araştırma Konseyi’ne bağlı Hayvan Fizyolojisi Enstitüsü’nde fizyoloji bölümü başkanlığını yürüttü; 1965-73 arasında bu enstitünün yöneticiliğini yaptı. 1981’de Uluslararası Saf ve Uygulamalı Biyofizik Birliği’nin başkanı oldu. 1959’da Royal Society üyeliğine kabul edildi.
Keynes’in bilim dergilerinde yayımlanmış, özellikle dokularda iyon iletisi, bazı yılanba-lığı türleri ve balıkların elektrik üretici organlarının biyokimyası ve termodinamiği üzerine çok sayıda bildirisi vardır.
Keysaniye, İslamda, Hz. Ali’nin oğlu Mu-hammed bin el-Hanefiye’nin (ö. 700) imamlığım ve ehl-i beytin (Hz. Muhammed’in ev halkı) haklarını savunan akım. Keysan adlı birine bağlanmasına karşın Keysan’ın kimliği konusunda kesin bilgi yoktur. Hz. Ali’nin özgür bıraktığı kölelerden biri ya da Mu-hammed bin el-Hanefiye’nin öğrencisi olduğu öne sürülür. Bir sava göre de akımın ilk önderi Muhtar bin Ebî Ubeyd es-Sakafi’dir.
Muhtar es-Sakafi, halifesi olduğunu öne sürdüğü Muhammed bin el-Hanefiye’nin imamlığı inancını yaymaya çalıştı. Keysaniye, Emevi döneminin sonuna değin Muhammed ve soyunun haklarını savundu. Abbasilerin iktidarı ele geçirmesinden (750) sonra, imamlığın Ebu Haşim’den Muhammed bin Ali bin Abdullah bin Abbas’a geçtiğini öne sürerek Abbasilere bağlandı.
Kendisine vahiy geldiğini öne süren Muhtar es-Sakafi, kehanetleri yanlış çıktığında kendisini savunmak için, Tann’nın düşünce değiştirdiğini ileri sürerdi. Beda terimiyle anılan bu görüş Keysaniye’nin ayırıcı özelliklerinden birini oluşturdu. Buna göre Tanrı, bir konuda karar verdikten sonra yargısını değiştirerek yeni bir karar verebiliyordu.
Keyser, Hendrick de (d. 15 Mayıs 1565, Utrecht – ö. 15 Mayıs 1621, Amsterdam, Felemenk), döneminin en önemli Felemenkli heykelcisi ve mimarı. Yapıtları
Hendrick de Keyser’in en önemli yapıtı Batı Kilisesi (Westerkerk); Amsterdam
Folo Marburg – Art Resource / EB Inc.
Felemenk Rönesansı ile 17. yüzyıl Klasikçi-liği arasında bir geçiş oluşturur.
1594’te Amsterdam kentine heykelci ve taş ustası olarak atandı; 1612’de bu kentin başmimarı oldu. Felemenk’teki ilk Protestan kilisesi olan Güney Kilisesi (Zuider-kerk) (1603-14), Doğu Hindistan Evi (1606) ve en önemli yapıtı olan Batı Kilisesi (Westerkerk) (1620) gibi tasarımlarının çoğu Amsterdam’dadır.
Keyser’in heykel alanındaki başyapıtı Delft’te Nieuwe Kilisesi’nde bulunan I. Willem mezarıdır (1614-21). Keyser’in pişmiş toprak büstleri, Frans Hals’ın 17. yüzyılda yaptığı portrelerdeki dolaysızlığı ve yalınlığı anımsatır. En ünlü öğrencisi, aynı zamanda damadı olan İngiliz heykelci Nicholas Stone’dur. Oğulları Pieter, Willem ve Hendrick heykelci, Thomas ise ünlü bir portre ressamı olmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*