Kestelli, Raif Necdet

Kestelli, Raif Necdet

Kestelli, Raif Necdet

(d. 1881, İzmir – ö. 1937, Londra), öykü ve roman yazan, eleştirmen. Harbiye Mektebi’ni bitirdi, öğretmenlik yaptı. 1908’de Resimli Kitap dergisinde yayımlamaya başladığı eleştiri yazı-lanyla tanındı. Fecr-i Âti topluluğunun görüşlerini eleştirerek “sanat için sanat” sloganına karşı çıktı. Sanatta ahlaksal ve toplumsal temeller aranması görüşünü savundu. Romanları Üfûl (1913), Yirminci
Kesteven 220
Asır (1932) ve Semavi İhtiras (1933) ile öykü kitabı Ziya ve Sevda (1924) pek tutulmadı. Öbür yapıtları arasında Hisler ve Fikirler (1910) ve Hayat-ı Edebiye 1909-1922 (1922) adlı eleştiri kitaplarıyla Tiraje (1919, M. Rauf ile birlikte) adlı oyunu sayılabilir.
Kesteven, eskiden İngiltere’de Lincolnshire ilinin (county) ayn yönetilen üç bölümünden biri. 1974’te yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesinden sonra North Kesteven ve South Kesteven olarak iki ilçeye ayrıldı; iki ilçe de kuzeyde Lincoln kentinde bulunan il yönetimine bağlandı. Ağırlıklı olarak kırsal nitelik taşıyan bölgenin hafif sanayi tesisleri Grantham’de toplanmıştır.
kestirim, istatistikte, bir topluluğa ait bir parametrenin (örn. ortalama değer, standart sapma) değerini bu topluluktan alınan bir örneklemin gözlemlenmesi yoluyla hesaplamakta kullanılan yöntemlerin ortak adı. Örneğin nokta kestirimi(*), parametrenin değerini en büyük olasılıkla ifade eden tek bir sayıdır. Aralık kestirimi(*) ise, bu parametreyi (belirli bir güvenilirlik derecesiyle) içermesi beklenen aralığın hesaplanmasına dayanır. Bayes kestirimi, yeni elde edilen veriler ışığında kestirimlerin yeniden ve kolaylıkla değerlendirilmesi olanağını sağlayan bir yöntemdir (bak. Bayes, Thomas). Ardışık kestirimde(*) kestirimin kesinlik derecesi, örnekleme süreci sırasında değerlendirilir ve istenen kesinlik derecesine ulaşıldığında örnekleme işlemine son verilir.
Kçstutis, Lehçe KiEJSTUT(d. y. 1300 – ö. 15 Ağustos 1382, Kriavas, Litvanya?), ülkesinin batı sınırını Töton Şövalyeleri’ne karşı başarıyla savunan Litvanya grandükü (1381-82).
Ülkesini Doğu Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri durumuna getiren Litvanya
Kgstutis, bir oymabaskı, 18. yy
Istonjos Etnografıjos Muzıejus, Vilnius. Litvanya SSC
grandükü Gediminas’ın (hd 1316-41) oğluydu. Daha babası hayattayken Litvanya’nın batı ve güney bölgelerini yönetmeye başladı. Babasının ölümünden (1341) sonra, tahta kardeşlerinden Jaunutis (Jevvnut Iwan) geçti. Kgstutis, Jaunutis’i tahttan indirerek (1345) Algirdas (Olgierd) adlı bir başka kardeşini grandük yaptı. Ardından, ülkenin batı ve güney bölgelerini kendi denetimine aldı; Litvanya’nın elindeki Rus topraklarının yönetimini ise Algirdas’a bıraktı.
Algirdas topraklarını güneye ve doğuya doğru genişletirken, Kçstutis, komşuları olan Töton Şövalyeleri’nin Litvanya’yı işgal etmelerini önledi. 1345’te bugünkü Litvanya SSC’nin büyük bölümünü oluşturan Sa-mogitia’yı ele geçirmek için başarısız bir girişimde bulunan Töton Şövalyeleri, daha
sonra Litvanya topraklarına sürekli akınlar düzenlemeye başladılar. Buna karşılık olarak Kçstutis de şövalyelerin Prusya’daki topraklarına seferler düzenledi ve 1370’teki Rudava Çarpışması’nda onları büyük bir yenilgiye uğrattı. Aynı yıl uzun süreden beri Polonya’yla aralarında anlaşmazlık konusu olan Volinya ve Galiçya’yı denetimi altına aldı.
Algirdas’ın ölümünden (1377) sonra yerine oğlu Jogaila’nın (Jagielto) geçmesiyle Kgstutis taht üzerindeki denetimini yitirdi. Jogaila’nın kardeşlerinden Andrzej, Kgstu-tis’e karşı Töton Şövalyeleri’nin bir kolu olan Fratres Militiac Christi ve Moskova ile ittifak kurarken, bir başka kardeşi olan Skirgaila (Skirgietto), Töton Şövalyeleri ile birlikte Kgstutis’e karşı bir komplo hazırladı. Kgstutis, bu durum karşısında, Töton Şövalyeleri ile 10 yıllık bir barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Ertesi yıl Jogai-la’nın kendisine karşı Töton Şövalyeleri’yle gizli bir anlaşma yaptığını öğrenince onu tutuklatarak Litvanya grandükü oldu (1381). Ama 1382’de, Dinyeper Irmağının ötesindeki Rus topraklarında patlak veren bir ayaklanmayı bastırmaya çalışırken, Jo-gaila kaçtı ve Litvanya’nın başlıca kentleri olan Vilnius (Wilno) ve Trakai’yi ele geçirdi. Trakai’ye geldiğinde Jogaila’nın birliklerince yakalanarak Kriavas’a götürülen Kgs-tutis’in orada öldürüldüğü sanılmaktadır. Jogaila dört yıl sonra (1386) II. W-fadystew Jagielto adıyla Polonya kralı oldu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*