Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KESİN SAVAŞA HAZIRLIK ( 21 -27 TEMMUZ 1877)

KESİN SAVAŞA HAZIRLIK
( 21 -27 TEMMUZ 1877)

Birinci Plevne savaşından sonra
Askere yetmişti bir gecelik dinlenme;
Ertesi sabah 21 Temmuz gönü
Taburların yük hayvanlarıyla arabalar
Kimi takımları uc karargahlara götürdü.
Buradaki askerler tahkimat yapıyorlar,
Ellerinde yeterince kazma kürek yok,
Ama pek çoğu kazmak için süngülerini kullanıyorlar.
Hiç durmadan çalışıyorlar. Çalışıyorlar.
Verilen işi vaktinden önce bitiriyorlar !……………
Karargahta yalmz bir konu konuşuluyordu;
Önceki 20 Temmuz günkü Rusların saldırısı,
Vatam savunma savaşının gelişmeleri
Düşmanın yenilgisi ve sürüyle kaçışları….
Taburların hepsi savaşa katılmış,
Hepsi de görevlerini en iyi biçimde yapmışlardı;
Sağ kanatta komutan Ahmet Hıfzı PaşayMa
Miralay Hüsnü Bey ansızın yaralanmışlardı;
O anda borazana hiç bir yerden emir almadan
Geri çekilme borusu çalması olayları
Birtakım söylentilerin çıkmasına neden olmuştu….
Bu durum karşısında bozulan askerlere,
Eğer yerlerini koruyamayacak olurlarsa,
O zaman karargahın yanındaki tepelere
Yerleştirilmiş olan iki batarya toplarıyla
Üzerlerine ateş ettireceği haberini göndermişti.!

Bu kanatta komut veren iki subayı
Görevlerim yapmayla suçlayarak
Müşirin yanına çağırdığı duyulmuştu;
Müşir bunların hiç birini divanı harbe vermemişti,
Ama her ikisini de fena halde paylamış
Ve her iki subayı da tokatlamıştı.
Bu olay her iki subayı da örnek asker yapmıştı.
Müşirin büyüklüğü ve gücü
Daha bir kez doğrulanmıştı!
Konuşmalar en çok bu olaylar üzerine yoğunlaşmıştı.
Verilen plan üzerinden yer içinde
Üstü toprak örtülü, otlarla maskelenmiş
Kulübe gibi kapalı tabyalar yapılıyordu;
Karşıdan bakılınca hiç birisi görülemiyordu.
Komutanlık kulübelerinin ayrı tabya adlan vardı:
Doğuda; Plevne-Friviça yolunun kuzey yanında
Baş tabya, Griviça tabyası, Kanlı tabya;
Güney yamnda: Atıf Bey tabyası, İbrahim Bey tabyası,
Ömer Bey tabyası;
Plevne’nin kuzey yamnda: Opaneç tabyası;
Plevne’nin doğu yamnda; Yanıklarbayır tabyası, Arap tabyası;
Plevne’nin güney yamnda : İsa Bey Tabyası,
Plevne’nin güney-batısında: Yunus Bey tabyası,
Kovanlık tabyası; Ali Bey tabyası;
Plevne’deki vatan savunması savaşlannda
En ünlü tabyalardı bu tabyalar.!………..
Plevne’mn kaymakamlık konağı’nda
Savunmayı Planlama karargahı kurulmuştu;
Planlamayı yöneten Ali Bey adındaki
Çok bilgili bir istihkam kurmayıydı.

Savunma Planlaması ve uygulaması
Hep birlikte yürütülüyordu;
Hiç durmadan, duraklamadan gece gün çalışıldı
Ve her şey üç günde tamamlandı!…..
Planlamada iki genç ve iki yabancı mülazim vardı,
Bir tabur katibi, yaşlı bir kolağası…..çalıştılar;
Genç mülazimler, ordudaki biricik
İstihkam bölüğündendiler.
Resim aleti olarak iki pergel ile bir yarım cetvel vardı,
Silgi ise yoktu ve düzgün beyaz kağıt ta yoktu;
Bunu öğrenen istihkam kurmayı Ali Bey,
Dükkanlar kapalı olduğu için evlere adamlar gönderdi:
Pek çok kağıt, kurşun kalem, mürekkep bulup getirildi,
Ama hiç bir evde pergel bulamamışlardı,
Birinin getirmiş olduğu makas
Pergel olarak kullanıldı.
Siperlerin kazılması için Orhaniye’den
Pek çok alet edevat getirtilmişti….
Kıtalar nöbetleşe geceli gündüzlü çalıştılar,
Geceleri çalışmalar ateş ışığında sürdürüldü,
Tabyalar artık yer içi evlerini andırıyorlardı!
Savunma tabyalanmn planlan ve tabyalar
Yalmz üç gün üç gece çalışılarak tamamlanmışlardı !…
Savaşın o ilk korku ve yılgınlığı geçmişti,
Kentin yerli Türk halkı hava almaya çıkmaya başladı;
Kentte yerli bulgarlann pek çoğu kaçmışlardı,
Kalmış olanlar da dışanya çıkmıyorlardı;
Bulgarlardan hiç birisi Türk savunma hatlanna
Sokulmuyorlardı;
Girenlere hain işlemi yapılacağı
Bildirilmişti.

Ama yine de Rusların hizmetindeki bulgar casuslar
Bulunduğu sonradan öğrenilmişti.
Plevne’de ticaret hayatı tümüyle durmutu;
Ama kentte yalmz bir tabur asker bulunuyordu,
îlk zaferden soma Müşir Osman Paşa’ya
Halk arasında güven tam, sevgi sonsuzdu…..
Osman Paşa’mn ordusu Plevne’ye gelmeden
On gün önce Rus kazaklan saldırmışlardı,
Ama bu istila ordusunun saldınsı
Atıf Paşa tarafından önlenmiş
Ve geri püskürtülmüştü!
24 Temmuz günü artık ortalık yatışmıştı,
Bu gün de Sofya’dan ondört tabur
Yeni güç gelmişti;
Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa’mn yerine
Mehmed Ali Paşa’mn Serdar-ı Ekrem atandığı
Yine bu günde öğrenilmişti.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.